Bieszczady

Zespół cerkiewny w Stefkowej

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy wzniesiona w latach 1836−1840 obecnie pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego – filia parafii w Olszanicy.

Zespół cerkiewny w Stefkowej jest orientowany, konstrukcji zrębowej, o ścianach pobitych gontem. Bryła zewnętrznie trójdzielna, z dostawioną do przednawia słupowo-ramową, dwukondygnacyjną wieżą, dobudowaną prawdopodobnie w 1906 r., oszalowana deskami w pionie

Zespół cerkiewny w Stefkowej

 

jak dojechać

Nad wieżą dach namiotowy, czterospadowy, nad pozostałymi częściami dachy kalenicowe. Nad zakrystią i składzikiem dachy pulpitowe. Nad nawą pozorna wieżyczka sygnaturowa. Prezbiterium zamknięte trójbocznie, zakrystią od północy i składzikiem od południa.