Rzeszów - miasto i region

Zespół kościelny w Krzemienicy

Pierwszy kościół wzmiankowany w 1476 r. Druga świątynia, ufundowana w 1492 r., spłonęła w 1750 r.

Obecny kościół zaczęto odbudowywać na miejscu spalonego zapewne jeszcze w tym samym roku, a prace budowlane trwały aż do 1754 r.

Zespół kościelny w Krzemienicy

Parafia pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy

Krzemienica 685

37-127 Krzemienica

tel. 17 224 77 66

e-mail: krzemienica.przemyska@gmail.com

 

www.krzemienica.przemyska.pl

jak dojechać

Wg tradycji kościół został „odbudowany w pierwotnym kształcie” staraniem ówczesnego proboszcza ks. Józefa Napiórkowskiego. Kościół odbudowano z częściowym wykorzystaniem drewna ze starej spalonej świątyni (prawdopodobnie prace z lat 1750–54 polegały na wymianie spalonych belek oraz przekształceniu wnętrza – byłaby to zatem jedynie przebudowa gotyckiego obiektu). Obok kościoła ok. 1750 r. postawiono zachowaną do dziś dzwonnicę. W 1754 r. poszerzono zakrystię od północy, dodano kruchtę północną i przedsionek zachodni oraz wydzielono trzy nawy w korpusie. Zespół remontowany był w 1827 r. (kościół m.in. obito gontem). Wykonano wówczas obecne ogrodzenie oraz prawdopodobnie przekształcono dzwonnicę, a także wybudowano kostnicę. Po wzniesieniu murowanego kościoła stara świątynia zaczęła popadać w ruinę. W ostatnich latach zabezpieczono nieużytkowany obiekt oraz wykonano prace konserwatorskie przy jego bogatym wyposażeniu.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz