Kamil_Kowalski_Majdan_4714_20220121132700.jpg

Przyłącz się do PROT!

Dołącz do doborowego towarzystwa samorządów lokalnych, instytucji kultury i nauki, przedsiębiorstw branży turystycznej  – współtworzących i oddziałujących na turystykę w Podkarpackiem.

 

RAZEM Z NAMI KREUJ TURYSTYCZNY WIZERUNEK PODKARPACKIEGO!

 

Co zyskujesz, będąc członkiem stowarzyszenia PROT?

- rzetelnych partnerów,

- nieodpłatną promocję w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej,

- nieodpłatną promocję w Polskich Ośrodkach Informacji Turystycznej za granicą oraz polskich placówkach zagranicznych i polonijnych współpracujących z PROT,

- preferencję w programach wizyt studyjnych dziennikarzy i influencerów z Polski i zagranicy,

- priorytet w publikacjach prasowych inicjowanych przez PROT,

- dodatkowe kanały promocji w Internecie – bezpłatny link na portalu PROT (Podkarpackie Travel)

- możliwość prezentacji i sprzedaży komercyjnej oferty turystycznej na portalu prowadzonym przez PROT – www.Podkarpackie.Travel,

- pierwszeństwo prezentacji członkowskiej oferty turystycznej w kanałach PROT w social mediach (Facebook, Instagram)

 

 

ZDOBYWAJ WIEDZĘ I WYMIENIAJ DOŚWIADCZENIA!

 

Dzięki członkostwu w PROT zyskujesz także:

- dostęp do pełnych wersji badań i analiz zlecanych przez stowarzyszenie – badań ruchu turystycznego i wizerunku turystycznego oraz wynikających z nich rekomendacji,

- bezpłatny dostęp do publikacji i ekspertyz dot. poszczególnych obszarów turystyki podkarpackiej zlecanych przez PROT,

- możliwość i pierwszeństwo – bezpłatnego lub na preferencyjnych warunkach – udziału w organizowanych przez PROT szkoleniach branżowych,

- udział w konferencjach i spotkaniach branżowych.

 

Bądź (w)PROT – razem możemy więcej!

Synergia dla wspólnej wartości – PODKARPACKIE!

 

Gdzie szukać informacji?

Informacji udziela Biuro PROT
ul. Grunwaldzka 2
35-068 Rzeszów

tel. 17 852 00 09
e-mail: prot@podkarpackie.travel

www.podkarpackie.travel