Przemyśl | Przemyśl | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Przemyśl należy do najstarszych polskich grodów. Położony jak Rzym na wzgórzach kończących się tu Karpat, przez setki lat był perłą w koronie miast Rzeczypospolitej.

Miasto jest bogate w zabytki. Pamiątki historii i atmosfera dawnych Kresów powodują, że panuje tu niesamowity klimat. Śródmieście leży na prawym brzegu Sanu. Rynek okalają zabytkowe kamienice z XVI i XVII wieku, później nadbudowane. Najcenniejsze są kamienice w południowej, górnej pierzei z ciągiem podcieni.

Warto odwiedzić Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (pl. Berka Joselewicza 1) ze zbiorami z historii i etnografii regionu, a także kolekcje dzieł sztuki i bogaty zbiór ikon.

Wielką atrakcją jest także Muzeum Dzwonów i Fajek, które mieści się w zabytkowej późnobarokowej wieży zegarowej z XVIII w. (ul. Władycze). Przemyśl bowiem już w XIX w. słynął z produkcji fajek i dzwonów. W ekspozycji jest zakład fajkarski ze starymi sprzętami i narzędziami. Z tarasu, który znajduje się na szczycie wieży, można podziwiać architekturę Przemyśla.

W mieście odbywa się wiele imprez, m.in. na początku maja Podkarpacki Jarmark Turystyczny, który jest okazją do zapoznania się z ofertą turystyczną Podkarpacia oraz rzemiosłem regionalnym. Odbywają się wtedy koncerty.

 

Warto zobaczyć:

 • Zamek Kazimierzowski z XIV w., wielokrotnie przebudowywany, ma tu siedzibę Przemyskie Centrum Nauki i Kultury Zamek, www.kultura.przemysl.pl
 • Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej z wyjątkowym zbiorem ikon, www.muzeum.przemysl.pl
 • Muzeum Historii Miasta Przemyśla, muzeum.przemysl.pl/rynek
 • Muzeum Archidiecezjalne, wcześniej mieściła się tu szkoła katedralna, www.muzeum.przemyska.pl
 • Muzeum Dzwonów i Fajek (ul. Władycze), muzeum.przemysl.pl/wieza
 • późnobarokowy kościół Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny z 2. poł. XVIII w. z rokokowym wyposażeniem wnętrza,
 • dawny kościół Jezuitów z 1. poł. XVII w. z dwuwieżową, późnobarokową fasadą; od 1991 r. pełni funkcję katedry greckokatolickiej,
 • dawny klasztor Dominikanek,
 • dawny zespół klasztorny Karmelitanek,
 • opactwo sióstr Benedyktynek,
 • wczesnobarokowy kościół św. Teresy i klasztor Karmelitów, wzniesiony około 1630 r.,
 • kościół i klasztor Reformatów pw. św. Antoniego Padewskiego z XVII w.,
 • archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela, pierwotnie gotycka, zbudowana w 2. poł. XV w., przebudowana w stylu barokowym w 1. poł. XVIII w.,
 • wieża katedralna,
 • kościół pw. św. Józefa,
 • cerkiew pw. Matki Bożej Bolesnej,
 • cerkiew pw. Narodzenia NMP,
 • synagoga na Zasaniu,
 • synagoga Scheinbacha,
 • cmentarz żydowski,
 • dawny klasztor Dominikanów, obecnie Starostwo Powiatowe,
 • późnobarokowa dzwonnica z 1776 r. obok katedry,
 • rynek z kamienicami wybudowanymi nawet w XVI–XVII w.,
 • fontanna,
 • ławeczka Józefa Szwejka,
 • pałac Lubomirskich, obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska,
 • pałac biskupów greckokatolickich z XIX w.,
 • pałace biskupów rzymskokatolickich,
 • dworek Orzechowskiego (ul. Zamkowa 1),
 • willa Marya z 1905 r.,
 • kamienica przy pl. Konstytucji 7,
 • budynek dawnego Greckokatolickiego Seminarium Duchownego, obecnie Kuria Metropolitalna Obrządku Greckokatolickiego (ul. Basztowa 13),
 • kamienice przy ul. Grunwaldzkiej 6 i 6a z 1910 r.,
 • Dom Robotniczy z lat 1912–1913, obecnie siedziba Wyższej Szkoły Prawa i Administracji,
 • dawny klasztor bonifratrów, obecnie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych,
 • Wyższe Seminarium Zakonne (ul. Zamkowa 5),
 • dworzec PKP,
 • Krzyż Zawierzenia,
 • pomnik Tadeusza Kościuszki,
 • pomnik Krystyna Szykowskiego z 1872 r.,
 • pomnik Związku Walki Czynnej,
 • figura św. Jana Nepomucena,
 • pomnik Jana III Sobieskiego,
 • pomnik Adama Mickiewicza,
 • pomnik Jana Pawła II,
 • pomnik-ławeczka fajki,
 • pomnik Orląt Lwowskich,
 • głaz upamiętniający twórców Konstytucji 3 maja,
 • kaplica z 1863 r. z figurą Matki Boskiej,
 • stok narciarski, www.posir.pl/przemysl-stok
 • całoroczny tor saneczkowy,
 • pole do paintballu,
 • podziemna trasa turystyczna,
 • Kaponiera 8813 – bunkier-muzeum,
 • kamienny most,
 • ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Modraszkowe wzgórze”,
 • rezerwat „Winna Góra”,
 • rezerwat „Jamy”.