Dolina Sanu i Wisły

Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu

Dzwony i fajki w zabytkowej wieży zegarowej

Muzeum Dzwonów i Fajek mieści się w obrębie starego miasta, w późnobarokowej wieży Zegarowej, wzniesionej w latach 1775–1777 jako dzwonnica unickiej katedry, która później przeszła na własność miasta

Muzeum Dzwonów i Fajek

Władycze 3

37-700 Przemyśl

tel. 728 346 250, 16 670 30 02

e-mail: edukacja@mnzp.pl

 

www.mnzp.pl

JAK DOJECHAĆ

W 1983 r. stała się własnością Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Obecnie osiem kondygnacji wieży przystosowano do funkcji wystawienniczych. Znajdują się w niej ekspozycje zabytków ludwisarstwa i fajkarstwa – wyrobów, z których Przemyśl słynął i słynie w Polsce oraz zagranicą. Muzeum (wieża) stanowi najwyższy punkt widokowy w mieście – rozciąga się z niego panorama na cały Przemyśl. Zamontowany na wieży w 1820 r. zegar do dzisiaj odmierza czas z dużą dokładnością.

 

 

Warto zobaczyć w Przemyślu i w okolicy:

  • Archikatedry rzymsko- i greckokatolicka w Przemyślu

  • Wielonarodowościowe cmentarze w Przemyślu

  • Wzgórze „Zniesienie”


Fot. Agnieszka Kiełt