Dolina Sanu i Wisły

Zespół klasztorny oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej

Położenie zespołu przypomina typografię okolic Jerozolimy.

Zespół klasztorny oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej istniał już w 1668 r.

Zespół klasztorny oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej

Kalwaria Pacławska 40

37-743 Kalwaria Pacławska

tel. 16 671 95 44

e-mail: 

sanktuarium@kalwariapaclawska.pl

 

www.kalwaria.franciszkanie.pl

jak dojechać

Obecne budynki pochodzą z lat 1770–1775, wzniesiono je na miejscu poprzednich: drewnianego kościoła i klasztoru, które spłonęły. Od 1679 r. znajduje się tu cudowny obraz Matki Bożej Kamienieckiej, nazwanej potem Pacławską. Uwagę zwracają także cenne barokowe ołtarze oraz polichromie z 1857 r. Zespół tworzą także rozrzucone w lasach i na wzgórzach 43 kaplice (5 drewnianych) połączone dróżkami, które przebywają pielgrzymi.

 

 

Warto zobaczyć w okolicy:

muzeum, cerkiew obronna z XIV w. w Posadzie RybotyckiejArboretum w Bolestraszycach

  • Drewniano-murowana zabudowa małomiasteczkowa z poł. XIX i pocz. XX w. w Rybotyczach
  • Ślady wczesnośredniowiecznego grodziska (VIII–XII w.) w Nowosiółkach Dydyńskich

  

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz