Dolina Sanu i Wisły

Cerkiew św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

W cerkwi znajduje się wmurowany ikonostas oraz XVII-wieczne malowidła.

Cerkiew św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej to najstarsza murowana cerkiew obronna w Polsce

Cerkiew św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej

 

jak dojechać

Świątynia utrzymana jest w stylistyce gotyku i budowana była etapami. Najstarszym jej elementem jest prezbiterium z przełomu XIV i XV w. W XV w. wzniesiono nawę z nadbudowaną obronną wieżą oraz drugą wieżę o podobnym charakterze z kruchtą i kaplicą mnichów. W obu widoczne są otwory strzelnicze. Początkowo była świątynią prawosławną, potem opiekowali się nią bazylianie. W cerkwi znajduje się wmurowany ikonostas. XVII-wieczne malowidła pokrywające prezbiterium wykonano techniką freskową uzupełnianą temperą. Ich tematyka wzorowana była na sztuce południowosłowiańskiej.

 

Obok cerkwi przebiega żółty szlak turystyczny oraz ścieżka rowerowa. Świątynia leży w obrębie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.

 

 

Warto zobaczyć w okolicy:

 Cerkiew greckokatolicka z 1860 w Fredropolu

 Zespół klasztorny Franciszkanów z kaplicami kalwaryjskimi w Kalwarii Pacławskiej

  •   Ruiny zamku z przełomu XVI i XVII w Fredropolu
  •   Drewniano-murowana zabudowa małomiasteczkowa z poł. XIX i pocz. XX w. w Rybotyczach

   

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz