Dolina Sanu i Wisły

Zespół cerkiewny w Fredropolu

Od wysiedlenia ludności ukraińskiej w latach 40. XX w. pełni funkcję kościoła rzymskokatolickiego, a w 1961 r. świątynię konsekrowano pw. Narodzenia NMP.

Zespół cerkiewny w Fredropolu został zbudowany w latach 1923−1926 na miejscu starszej pochodzącej z 1777 r. świątyni, Wzniesiono ją w obecnie nieistniejącej wsi Kormanice, sąsiadującej wówczas z Fredropolem, miasteczkiem utworzonym przez Andrzeja Maksymiliana Fredrę

Zespół cerkiewny w Fredropolu

 

jak dojechać

Cerkiew jest orientowana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej z trójbocznie zamkniętym sanktuarium, do którego ścian bocznych dobudowano prostokątne pastoforia. Dominującym elementem bryły jest ośmioboczny tambur, osadzony na konstrukcji z trzema poziomami daszków, nakryty smukłą kopułą zwieńczoną pozorną latarnią.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz