Roztocze

Dawna cerkiew w Łówczy

Świątynia jest orientowana, trójdzielna, zrębowa, wzniesiona z drewna sosnowego na dębowych podwalinach i kamiennej podmurówce.

Dawna cerkiew w Łówczy wzniesiona została w 1808 r., dopiero w 1899 r. świątynię przebudowano, nadając jej obecny kształt

Dawna cerkiew w Łówczy 

Parafia Świętego Michała Archanioła w Płazowie

Łówcza 47A

37-614 Łówcza

 

jak dojechać

Wnętrze w dolnej części obite boazerią, powyżej polichromia architektoniczna i figuralna. W prezbiterium zachowały się zacheuszki. W narteksie nad wejściem do nawy inskrypcja cyrylicą z rokiem budowy 1808 i wykonania polichromii 1905. Z wyposażenia zachował się ołtarz architektoniczny w prezbiterium z przełomu XVIII i XIX w. Między nawą a prezbiterium ikonostas z 1901 r. pozbawiony ikon z dolnych rzędów. Na ścianach pojedyncze ikony i obrazy z XIX w.

 

Po wybudowaniu w 2001 r. nowego kościoła cerkiew przestała być użytkowana.

 

Film promocyjny:

Audioprzewodnik

 

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krzysztof Zajączkowski