Beskid Niski

Cerkiew greckokatolicka w Bałuciance

W uroczej, zagubionej wśród gór beskidzkiej wsi ocalała z wichury dziejów niewielka cerkiewka − dawna łemkowska świątynia greckokatolicka.

Po deportacji miejscowej ludności greckokatolickiej w latach 40. XX w., aż do 2003 r. cerkiew greckokatolicka w Bałuciance służyła jako kościół filialny parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Króliku Polskim

Cerkiew greckokatolicka w Bałuciance

 

jak dojechać

Świątynia w Bałuciance to drewniany budynek konstrukcji zrębowej, trójdzielny, orientowany z prezbiterium zamkniętym prostokątnie, wieżą konstrukcji słupowo-ramowej o ścianach zwężających się ku górze. Nad nawą i sanktuarium znajdują się pozorne ośmiopolowe kopuły. Dach kościoła ma konstrukcję namiotową z niewielkimi pozornymi wieżyczkami sygnaturkowymi. Dach i górna część wieży są pokryte gontem. Reszta bryły oszalowana deskami.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne
Targetujące