Dolina Sanu i Wisły

Cerkiew greckokatolicka w Hłomczy

Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z XV w.

Cerkiew greckokatolicka w Hłomczy powstała w 1859 r. Przed wojną była to greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Soboru Przenajświętszej Bogurodzicy. Obecnie dodano jeszcze jednego patrona cerkwi – proroka Eliasza

Cerkiew greckokatolicka w Hłomczy

Hłomcza 50

38-503 Mrzygłód

 

jak dojechać

Jest to budynek trójdzielny, orientowany, konstrukcji zrębowej, szalowany deskami w pionie. Narteks nie jest wyodrębniony w bryle. Prezbiterium zamknięte ścianą prostą z zakrystią od strony północnej. Dachy dwuspadowe pokryte blachą. Nad nawą pozorna wieżyczka sygnaturkowa. Przy cerkwi stoi dzwonnica murowana, parawanowa.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz