Beskid Niski

Cerkiew greckokatolicka w Kotani

Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana w Kotani, obecnie kościół rzymskokatolicki.

Czas budowy istniejącej cerkwi nie został je­dno­zna­cznie określony. Za­pew­ne wzniesiono ją w XVIII w., a gruntownie remontowano w 1841 r.

Cerkiew greckokatolicka w Kotani

Kotań 26A

38-232 Kotań

 

jak dojechać

W zbiorach muzealnych znajduje się wyposażenie kotańskiej cerkwi, spośród którego najstarsze zabytki pochodzą z pocz. XVII w. Po wysiedleniu ludności ukraińskiej cerkiew pozostawała opuszczona. Remontowana gruntownie w 1963 r. Wówczas wokół cerkwi utworzono lapidarium, do którego przeniesiono 22 zabytkowe nagrobki, wykonane w ośrodku kamieniarskim w Bartnem. Cerkiew poddana została w ostatnich latach pracom konserwatorskim.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz