Beskid Niski

Cerkiew greckokatolicka w Krempnej

Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana w Krempnej, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Kolbego.

Jak przekazuje ryta inskrypcja umieszczona na drewnianej tablicy nad drzwiami wejściowymi do świątyni, cerkiew grekokatolicka w Krempnej zbudowano w 1782 r. dzięki finansowemu wsparciu kolatora księcia Karola Radziwiłła na miejscu starej cerkwi, która stała 275 lat

Cerkiew greckokatolicka w Krempnej

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Krempnej

Krempna 132

38-232 Krempna

 

www.krempna.rzeszow.opoka.org.pl

jak dojechać

Czas budowy istniejącej cerkwi nie został jednoznacznie określony. Tekst na wymienionej tablicy informuje, że cerkiew postawiono w 1782 r., natomiast na drewnianym gzymsie nad wejściem do przedsionka cerkwi widnieje data „1778”. Badania przeprowadzone w 2007 r. wskazują, że budowla nie jest jednorodna. Najstarszym członem świątyni jest wieża (prawdopodobnie dobudowana w pocz. XVIII w. do pierwszej cerkwi), natomiast sanktuarium z zakrystią, nawa i babiniec wykazują dużą jednorodność i mogły powstać w tym samym czasie, tj. ok. 1782 r. Świątynia ma pewne archaiczne cechy konstrukcyjne (np. zbieżność ścian sanktuarium, nawy i babińca czy pełna konstrukcyjna przegroda ikonostasowa, chociaż wtórnie przecięta w dolnej partii), co powodowało, że datowano ją na XVII, a nawet XVI w. Z XVI i XVII w. pochodzą zachowane do dziś ikony z Krempnej, znajdujące się w zasobach muzeów polskich i ukraińskich.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz