Dolina Sanu i Wisły

Cerkiew greckokatolicka w Zadąbrowiu

Świątynia jest orientowana o konstrukcji zrębowej.

Cerkiew greckokatolicka w Zadąbrowiu została zbudowana w 1660 r. (niektóre źródła podają 1584 r.)

Cerkiew greckokatolicka w Zadąbrowiu

Zadąbrowie 86A

37-716 Zadąbrowie

 

jak dojechać

Wnętrze z płaskimi stropami, bez pierwotnego wyposażenia. Zachowała się częściowo polichromia figuralno-ornamentalna i dwa ołtarze boczne: w prawym Archanioł Michał Archistrateg, w lewym św. Mikołaj Cudotwórca. W wyposażeniu również dwa feretrony z ludowym wyobrażeniem św. Michała Archanioła, kiwot i fragmenty ikonostasu. Podczas prac konserwatorskich znaleziono XVIII-wieczną ikonę oraz część XVII-wiecznej, a także chorągiew cerkiewną i świeczniki.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Magdalena Bodzek