Dolina Sanu i Wisły

Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu

Pod jarosławskim starym miastem ciągnie się największa w Polsce sieć komór i podziemnych korytarzy, które od XVI w. służyły do składowania towarów, podczas słynnych w całej Europie jarmarków jarosławskich

Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu mieści się w piwnicach trzech kupieckich kamienic – Orsettich, Attavantich i Gruszewiczów

Podziemne Przejście Turystyczne w Jarosławiu

Rynek 5

37-500 Jarosław
tel. 16 624 89 89
e-mail: podziemia@ckip.jaroslaw.pl

 

www.podziemia.jaroslaw.pl

jak dojechać

Ta w pełni zaaranżowana trasa wprowadza zwiedzających w klimat XVI/XVII-wiecznego Jarosławia – jego bogactwa i różnorodności. Ogromna ilość urządzeń multimedialnych sprawia, że zwiedzanie jest prawdziwą przygodą, podczas której można m.in. wypalić gliniane naczynie lub odbyć niezapomnianą podróż w dół Sanu i Wisły.

 

 

Warto zobaczyć w pobliżu Podziemnego Przejścia Turystycznego w Jarosławiu:

Kamienica Orsettich w Jarosławiu

VIA REGIA

 • kamienicę Attavantich mieszcząca m.in. Punkt Informacji Turystyczno-Kulturalnej

 • rynek ze średniowiecznym zwartym układem urbanistycznym oraz studnią miejską

 • ratusz z XVII w., przebudowany w stylu neorenesansowym

 • kamienice typu jarosławskiego, tzw. kamienice wiatowe z XVI i XVII w.

 • wczesnobarokowy zespół kościelno-klasztorny sióstr Benedyktynek

 • kolegiatę pw. Bożego Ciała z końca XVI w. – najstarszy pojezuicki kościół w Polsce

 • sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, otoczony murami obronnymi zespół kościelno-klasztorny oo. Dominikanów z XVII w. z cudowną figurą piety z XIV w. oraz unikatowym ołtarzem relikwii

 • barokowy kościół pw. św. Ducha z końca XVII w.

 • późnobarokowy zespół kościelno-klasztorny oo. Franciszkanów Reformatów z pocz. XVIII w. pw. Świętej Trójcy

 • Stary Cmentarz – najstarszy zamiejski cmentarz w Polsce, z 1784 r. reprezentujący wszystkie style i gatunki sztuki nagrobnej ostatnich 200 lat

 • cerkiew greckokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego z XVIII w. z cudowną ikoną Matki Bożej „Brama Miłosierdzia”

 • prezbiterium dawnej cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

 • klasztor sióstr Niepokalanek z 2. poł. XIX w.

 

 

Fot. Arch. Podziemnego Przejścia Turystycznego w Jarosławiu