Roztocze

Dawna cerkiew w Nowym Bruśnie

Cerkiew pw. św. Paraskewy została zbudowana w 1713 r. przez cieślę Stefana Sienko Siematiewskiego z Płazowa

Dawna cerkiew w Nowym Bruśnie do 1947 r. była greckokatolicką świątynią filialną parafii w Starym Bruśnie

Dawna cerkiew w Nowym Bruśnie

Nowe Brusno 101

37-620 Nowe Brusno

 

jak dojechać

Powstała jako drewniana świątynia konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna. Na piętrze narteksu znajdowała się kaplica pw. św. Mikołaja z arkadową galerią biegnącą od zewnątrz z trzech stron narteksu. Około 1850 r. dokonano radykalnej przebudowy i modernizacji świątyni. W 1873 r. dostawiono zakrystię. W 1903 r. znacząco rozbudowano obiekt. Od zachodu dostawiono większy narteks, który przykryto ośmiopołaciową kopułą.

 

Film promocyjny:

Audioprzewodnik:

 

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz