Beskid Niski

Jaśliska

Miasteczko z zespołem zabudowy drewnianej z ciekawym rynkiem.

Jaśliska to bardzo stare nadgraniczne miasto założone w 1366 r. przy szlaku winnym z Węgier, co zapewniało mu wysoki status materialny

Jaśliska

 

jak dojechać

Jaśliska to dawne miasteczko, w którym na uwagę zasługuje drewniana zabudowa rynku. Miasto lokowane w 1366 r. początkowo otrzymało nazwę Hohenstath. W 1434 r., już pod nazwą Jaśliska, miasto przeszło na własność biskupa przemyskiego. Szybki rozwój zawdzięczało swemu położeniu na szlaku handlowym prowadzącym na Węgry. Miasto w połowie XVIII w. podupadło i w 1934 r. utraciło prawa miejskie. Najstarsze obiekty z połowy XIX w. zachowały się w zachodniej części rynku. Są to budynki parterowe, o konstrukcji zrębowej lub zrębowo-przysłupowej, ustawione szczytem do placu. Dwuspadowe dachy wysunięte od frontu przed zrąb ściany tworzą podcienia. Pod zabudowaniami zachowały się XVI-wieczne piwnice, w których przechowywano wino węgierskie.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Warto zobaczyć w okolicy:

Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Miejscowość uzdrowiskowa Rymanów-Zdrój

Miejscowość uzdrowiskowa Iwonicz-Zdrój

Układ urbanistyczny i Muzeum Historyczne w Dukli

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Matki Bożej w Komańczy

  • Cmentarz żydowski w Jaśliskach

  • Fragmenty murów obronnych w Jaśliskach

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz