Bieszczady

Komańcza

Wieś jest jednym z nielicznych śladów życia Łemków na tym terenie.

Komańcza to duża wieś łemkowska na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów, często nazywana bramą w Bieszczady

Komańcza

 

jak dojechać

W Komańczy funkcjonują parafie trzech wyznań: rzymskokatolicka, greckokatolicka i prawosławna – każda z nich posiada własną świątynię. Najstarszym zabytkiem była drewniana, trójdzielna cerkiew greckokatolicka z 1802 r. w stylu wschodnio-łemkowskim – niestety spłonęła i została odbudowana w 2010 r. Cerkiew prawosławna pw. Opieki Bogurodzicy wzniesiona w latach 1800–1803 stanowi przykład cerkwi łemkowskiej. Kościół rzymskokatolicki pw. św. Józefa wybudowano w latach 1949–1950.

 

Można zwiedzić izbę pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego, który był tu internowany w latach 1955–1957. Zgromadzono w niej wiele rzeczy, z których podczas pobytu korzystał.

 

 

Warto zobaczyć:

  • kościół pw. św. Józefa

  • klasztor sióstr nazaretanek

  • izba pamięci prymasa Stefana Wyszyńskiego

  • ścieżka przyrodniczo-historyczna po Komańczy i okolicy

  • prywatne muzeum kultury łemkowskiej

 

 

Fot. Krzysztof Zajączkowski