Rzeszów - miasto i region

Kościół parafialny w Nowosielcach

Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach, to drewniany kościół obronny z 1595 r.

Kościół parafialny w Nowosielcach stanowił schronienie i główne miejsce odporu licznych na tych terenach ataków tatarskich

Kościół parafialny w Nowosielcach

Parafia Rzymskokatolicka św. Marii Magdaleny w Nowosielcach

Nowosielce 67

37-200 Nowosielce

tel. 16 640 41 06

 

www.parafianowosielceprzeworskie.com

jak dojechać

Jest to budowla orientowana, konstrukcji zrębowej, położona na szczycie wzgórza. Wokół świątyni ogrodzenie kryte dwuspadowym daszkiem i zachowany starodrzew m.in. lipy i osiki oraz pozostałości ziemnych fortyfikacji. Wewnątrz kościoła polichromia z XIX w., wyposażenie świątyni w większości rokokowe. W głównym ołtarzu obraz św. Marii Magdaleny, a w bocznych XVI-wieczny wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem i XVIII-wieczny św. Józefa. Na chórze rokokowa ambona, chrzcielnica i organy.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Warto zobaczyć w okolicy:

  • Budynek dworski w Nowosielcach

  • Ścieżka rekreacyjno–przyrodnicza w Posadzie Zarszyńskiej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz