Dolina Sanu i Wisły

Kościół pw. św. Floriana w Stalowej Woli

Kościółek został wykonany z drewna sosnowego, ma konstrukcję zrębową, nie jest orientowany.

Kościół pw. św. Floriana w Stalowej Woli pochodzi z 1802 r. Został zbudowany jako kościół parafialny pw. św. Jana Gwalberta we wsi Stany, ok. 18 km od Stalowej Woli

Kościół pw. św. Floriana w Stalowej Woli

Parafia pw. św. Floriana w Stalowej Woli

ul. Floriańska 5

37-450 Stalowa Wola

tel. 15 842 08 85

e-mail: 

swflorianstalowawola@poczta.onet.pl

 

www.floriansw.pl

jak dojechać

Wnętrze podzielono dwoma rzędami słupów po dwie sztuki, zostało obite boazerią. Stropy płaskie z kasetonami. Chór muzyczny wsparty na czterech słupach z prospektem organowym. Ołtarz główny i dwa boczne neobarokowe z XIX w.

 

Przy kościele stoi drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowej współczesna świątyni. Posadowiona jest na planie kwadratu, zwieńczona gontowym dachem namiotowo-kopułowym. Na ścianie zewnętrzna osłonięta daszkiem ambona.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. A. Tomczyk