Beskid Niski

Kościół w Lubli

We wnętrzu znajdują się ołtarze barokowe z lat 1709 i 1769.

Kościół w Lubli zbudowany został w połowie XV w., kilka razy był remontowany

Kościół w Lubli

Parafia pw. św. Mikołaja w Lubli

Lubla 145

38-130 Frysztak

 

jak dojechać

Interesująca jest rokokowa ambona z 1778 r. oraz konfesjonał z drugiej połowy XVIII w. Najcenniejszą rzeźbą w kościele jest XVIII-wieczna figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej reprezentująca włoski barok. Polichromię odnawiano kilkakrotnie w XIX i XX w. Stare organy pochodziły z XVII w., obecne są z 1962 r.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz