Dolina Sanu i Wisły

Przemyśl

Przemyśl należy do najstarszych polskich grodów. Położony jak Rzym na wzgórzach kończących się tu Karpat, przez setki lat był perłą w koronie miast Rzeczypospolitej

Miasto jest bogate w zabytki. Pamiątki historii i atmosfera dawnych Kresów powodują, że panuje tu niesamowity klimat

Przemyśl

 

JAK DOJECHAĆ

Śródmieście leży na prawym brzegu Sanu. Rynek okalają zabytkowe kamienice z XVI i XVII wieku, później nadbudowane. Najcenniejsze są kamienice w południowej, górnej pierzei z ciągiem podcieni.

 

Warto odwiedzić Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej (pl. Berka Joselewicza 1) ze zbiorami z historii i etnografii regionu, a także kolekcje dzieł sztuki i bogaty zbiór ikon.

 

Unikatową atrakcją jest także Muzeum Dzwonów i Fajek, które mieści się w zabytkowej późnobarokowej wieży zegarowej z XVIII w. (ul. Władycze). Przemyśl bowiem już w XIX w. słynął z produkcji fajek i dzwonów. W ekspozycji jest zakład fajkarski ze starymi sprzętami i narzędziami. Z tarasu, który znajduje się na szczycie wieży, można podziwiać architekturę Przemyśla.

 

W mieście odbywa się wiele imprez, m.in. na początku maja Podkarpacki Jarmark Turystyczny, który jest okazją do zapoznania się z ofertą turystyczną Podkarpacia oraz rzemiosłem regionalnym. Odbywają się wtedy koncerty.

 

 

Warto zobaczyć:

Zamek Kazimierzowski

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Muzeum Historii Miasta Przemyśla

zabytkowy dworzec PKP

Muzeum Dzwonów i Fajek

Forteczna Trasa Rowerowa

Schron Kierowania Obroną Cywilną

Podziemna Trasa turystyczna w Przemyślu

Via Regia 

 • Muzeum Archidiecezjalne, wcześniej mieściła się tu szkoła katedralna
 • późnobarokowy kościół Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny z 2. poł. XVIII w. z rokokowym wyposażeniem wnętrza

 • dawny kościół Jezuitów z 1. poł. XVII w. z dwuwieżową, późnobarokową fasadą; od 1991 r. pełni funkcję katedry greckokatolickiej

 • dawny klasztor Dominikanek

 • dawny zespół klasztorny Karmelitanek

 • opactwo sióstr Benedyktynek

 • wczesnobarokowy kościół św. Teresy i klasztor Karmelitów, wzniesiony około 1630 r.

 • kościół i klasztor Reformatów pw. św. Antoniego Padewskiego z XVII w.

 • archikatedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela, pierwotnie gotycka, zbudowana w 2. poł. XV w., przebudowana w stylu barokowym w 1. poł. XVIII w.

 • wieża katedralna

 • kościół pw. św. Józefa

 • cerkiew pw. Matki Bożej Bolesnej

 • cerkiew pw. Narodzenia NMP

 • synagoga na Zasaniu

 • synagoga Scheinbacha

 • cmentarz żydowski

 • dawny klasztor Dominikanów, obecnie Starostwo Powiatowe

 • późnobarokowa dzwonnica z 1776 r. obok katedry

 • rynek z kamienicami wybudowanymi nawet w XVI–XVII w.

 • fontanna

 • ławeczka Józefa Szwejka

 • pałac Lubomirskich, obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska

 • pałac biskupów greckokatolickich z XIX w.

 • pałace biskupów rzymskokatolickich

 • dworek Orzechowskiego (ul. Zamkowa 1)

 • willa Marya z 1905 r.

 • kamienica przy pl. Konstytucji 7

 • budynek dawnego Greckokatolickiego Seminarium Duchownego, obecnie Kuria Metropolitalna Obrządku Greckokatolickiego (ul. Basztowa 13)

 • kamienice przy ul. Grunwaldzkiej 6 i 6a z 1910 r.

 • Dom Robotniczy z lat 1912–1913, obecnie siedziba Wyższej Szkoły Prawa i Administracji

 • dawny klasztor bonifratrów, obecnie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

 • Wyższe Seminarium Zakonne (ul. Zamkowa 5)

 • Krzyż Zawierzenia

 • pomnik Tadeusza Kościuszki

 • pomnik Krystyna Szykowskiego z 1872 r.

 • pomnik Związku Walki Czynnej

 • figura św. Jana Nepomucena

 • pomnik Jana III Sobieskiego

 • pomnik Adama Mickiewicza

 • pomnik Jana Pawła II

 • pomnik-ławeczka fajki

 • pomnik Orląt Lwowskich

 • głaz upamiętniający twórców Konstytucji 3 maja

 • kaplica z 1863 r. z figurą Matki Boskiej

 • stok narciarski

 • całoroczny tor saneczkowy

 • pole do paintballu

 • podziemna trasa turystyczna

 • Kaponiera 8813 – bunkier-muzeum

 • kamienny most

 • ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Modraszkowe wzgórze”

 • rezerwat „Winna Góra”

 • rezerwat „Jamy”

 

 

 

Fot. Mirosław Kuciel