Beskid Niski

Synagoga oraz cmentarz żydowski w Rymanowie

Miejsca przywołujące pamięć o rymanowskich Żydach, którzy niegdyś zamieszkiwali miasteczko.

Położona w centralnej części miasta synagoga, pomimo burzliwej historii, wciąż skrywa w swych wnętrzach ślady dawnej świetności

Synagoga w Rymanowie

 

jak dojechać

 

Cmentarz żydowski w Rymanowie

 

jak dojechać

Na ścianach ostały się malowane wizerunki orła i lamparta z „Przypowieści Praojców” oraz scena modlitwy pod Ścianą Płaczu. Centralne miejsce w świątyni zajmuje bima – miejsce, gdzie czytano Torę. Wsparta na czterech ceglanych filarach zachowała elementy gipsowych zdobień.

 

Nieopodal synagogi znajduje się cmentarz żydowski, gdzie pośród drzew stoi kilkaset nagrobków, z czego najstarszy ma ponad 400 lat. Bardzo ważnym miejscem są tutaj dwa ohele, bowiem w jednym nich pochowano Menachema Mendla - ucznia Elimelecha z Leżajska, zaś w drugim Cwiego Hirsza Kohena, syna Judy Lejba – uznanego cudotwórcy. W czasie I wojny światowej pochowano tu też żydowskich żołnierzy służących w armii austro-węgierskiej.

 

Przed wybuchem II wojny światowej Rymanów zamieszkiwało niemal 2 tysiące Żydów, co stanowiło 60% ludności miasta. O dawnych mieszkańcach, oprócz synagogi i cmentarza, przypomina także ich potomkini, Pani Malka Shacham Doron prowadząca Dom Żydowski w Rymanowie.

 

Przeczytaj więcej o żydowskich atrakcjach Rymanowa

 

 

Warto zobaczyć w okolicy:

Rymanów-Zdrój

Iwonicz-Zdrój

Ściana Olzy w Rudawce Rymanowskiej

Haczów - kościół z XV w.

 

 

 

Fot. Rafał Głód