Bieszczady

Zespół cerkiewny w Michniowcu

Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, trójdzielna, oszalowana deskami.

Zespół cerkiewny w Michniowcu wzniesiony został pomiędzy 1857 a 1868 r. Jednak pierwsza informacja o michniowskim popie pochodzi z 1557 r.

Zespół cerkiewny w Michniowcu

 

jak dojechać

Po wysiedleniach w 1951 r. została zamknięta i planowano jej wykorzystanie w charakterze magazynu zbożowego. W 1962 r. wywieziono ikony oraz pozostały sprzęt cerkiewny do tzw. składnicy ikon w Łańcucie. W 1971 r. cerkiew przejęli i przywrócili do kultu wierni rzymskokatoliccy.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz