Bieszczady

Zespół cerkiewny w Rabem

Jest to drewniana greckokatolicka cerkiew pw. św. Mikołaja, wzniesiona między 1858 i 1859 r.

W 1951 r. dawnych mieszkańców wsi wysiedlono na wschód Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (USRR), a zespół cerkiewny w Rabem chciano zamienić na magazyn lub owczarnię, na co nie zgadzała się miejscowa ludność

Zespół cerkiewny w Rabem

 

jak dojechać

Przez długi czas składowano w niej ikony i utensylia pochodzące z różnych bieszczadzkich cerkwi oraz sporadycznie odprawiano nabożeństwa. Po wielu latach, w 1971 r., udało się miejscowej społeczności uzyskać zgodę na utworzenie tu filialnego kościoła. Wyremontowana świątynia od 1974 r. służy wiernym rzymskokatolickim jako kościół pw. Świętej Rodziny.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz