Dolina Sanu i Wisły

Zespół cerkiewny w Prałkowcach

Zrekonstruowana w 1967 r. drewniana budowla ma konstrukcję słupowo-ramową o pochyłych ścianach, nadwieszoną pseudoizbicę z otwartą galerią słupową.

Zespół cerkiewny w Prałkowcach - przy murowanej, klasycystycznej cerkwi z 1842 r. stoi interesujący zabytek architektury drewnianej – dzwonnica z końca XVI w.

Zespół cerkiewny w Prałkowcach 

Parafia pw. Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach

Prałkowce 240

37-700 Przemyśl

e-mail: kaziuszy@gmail.com

 

www.pralkowce.michalici.pl

jak dojechać

 

Dzwonnica pokryta jest dachem namiotowym z czteropołaciową baniastą wieżyczką zwieńczoną kutym, żelaznym krzyżem. Ściany i dach dzwonnicy pobite są gontem. Podwalinę osłonięto daszkiem okapowym. Podobny daszek występuje poniżej izbicy.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz