Beskid Niski

Zespół cerkiewny w Wisłoku Wielkim

Cerkiew jest budowlą zrębową, orientowaną, trójdzielną o narteksie niewyodrębnionym w bryle.

Tutejsza cerkiew była greckokatolicką świątynią parafialną pw. św. Onufrego. Pierwotna cerkiew wzmiankowana była w 1744 r. Obecną świątynię wzniesiono w latach: 1850–1853. Zespół cerkiewny w Wisłoku Wielkim pełni rolę kościoła od 1948 r. Górne pomieszczenie wieży nad narteksem pełni rolę miniaturowego muzeum

Zespół cerkiewny w Wisłoku Wielkim

 

jak dojechać

Do prezbiterium dostawione są dwie zakrystie. Dach pod wspólną kalenicą, dwuspadowy. Połacie dachu otaczają po bokach konstrukcję wieży. Na prezbiterium, nawie i babińcu pozorne wieżyczki sygnaturowe. Wieża nad narteksem jest konstrukcji słupowo-ramowej. Narteks otacza zachata pełniąca funkcje składziku.