Dolina Sanu i Wisły

Zespół klasztorny oo. Bernardynów w Leżajsku

Leżajski zespół klasztorny został w 2005 r. uznany za pomnik historii

W skład leżajskiego zespołu wchodzą: kościół pw. Zwiastowania NMP wzniesiony w latach 1618–1628, klasztor i obwarowania otaczające świątynie z XVII w., dziedzińce i ogrody. Manierystyczno-barokowy zespół kościoła i klasztoru to jeden z najwybitniejszych zabytków sakralnej architektury na Podkarpaciu

Zespół klasztorny oo. Bernardynów

Plac Mariacki 8

37-300 Leżajsk

tel. 514 125 628

e-mail: sanktuarium.lezajsk@gmail.com

 

www.bernardynilezajsk.pl

JAK DOJECHAĆ

 

To także jeden z głównych ośrodków kultu maryjnego w regionie. Świątynia ma bogaty i unikatowy wystrój (np. słynne organy). Klasztor warowny z zachowanym obwodem obronnym to także rzadki przykład tego typu budowli, który przez zróżnicowaną formę obwarowań stanowi dokument rozwoju sztuki obronnej XVII i XVIII w. W istniejącym tu muzeum przyklasztornym odbywają się coroczne festiwale muzyki organowej.

 

 

Warto zobaczyć w Leżajsku i okolicy:

Ohel Elimelecha

  •     Zespół dworu starościńskiego

  •     Zespół zabytkowej zabudowy w śródmieściu

  •     Dawna Cerkiew Parafialna grecko-katolicka pw. Zaśnięcia NPM

  •     Dawny „Narodnyj Dom” – ul. Jarosławska 1

 

 

Fot. Krzysztof Zajączkowski