Dolina Sanu i Wisły

Leżajsk

Niegdyś było to ważne miasto na szlaku handlowym wiodącym doliną Sanu. Pierwotnie położone było nad Sanem; następnie zostało przeniesione na nowe, bardziej obronne miejsce.

W Leżajsku warto zobaczyć klasztor Bernardynów, w skład którego wchodzi m.in. barokowy kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Panny Marii z bogatym wystrojem wnętrza

Leżajsk

 

jak dojechać

W kaplicy Matki Boskiej znajduje się pochodzący z 2. poł. XVI w. cudowny obraz Matki Bożej Pocieszenia (Leżajskiej). Na uwagę zasługują wspaniałe barokowe organy z końca XVII w. zaliczane do najstarszych i najcenniejszych na świecie.

 

Co roku w bazylice oo. Bernardynów odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W klasztorze mieści się Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów. Znajdują się tu obrazy, rzeźby, naczynia, szafy i sprzęty liturgiczne, rękopisy i starodruki, a także sztuka ludowa i pamiątki z krajów misyjnych. Klasztor otaczają mury obronne z trzema basztami (pierwotnie bastejami) wzniesione w XVII w.

 

Leżajsk jest również miejscem pielgrzymek Żydów z Izraela, Europy i Ameryki. Na miejscowym cmentarzu spoczywa bowiem słynny cadyk Elimelech Weisblum, znany też jako Majlech z Leżajska (1717–1787). Stworzył on w tym mieście ważny ośrodek chasydyzmu w Polsce.

 

Co roku na przełomie września i października odbywa się Międzynarodowy Festiwal Łowiecki.

 

 

Warto zobaczyć:

Bazylika Ojców Bernardynów

zespół dworu starościńskiego, w którym obecnie mieści się Muzeum Ziemi Leżajskiej

 • figura św. Jana Nepomucena

 • późnorenesansowy kościół pw. św. Trójcy i Wszystkich Świętych z 1616 r.

 • plebania (dawny klasztor Bożogrobców)

 • dawna cerkiew Zaśnięcia NMP, teraz kościół pw. Jezusa Miłosiernego

 • ratusz z XIX w.

 • zabytkowy układ urbanistyczny

 • pałac Miera z ok. 1819 r.

 • dworek w stylu szwajcarskim

 • dwór podstarościego z XVII w.

 • zabytkowy tartak

 • budynek dworca kolejowego z 1896 r.

 • budynek Biblioteki Publicznej i Miejskiego Centrum Kultury (dawny Dom Spoleczno-Kulturalny Stowarzyszenia Ukraińców „Proświta”)

 • budynek Sądu Rejonowego z 1925 r.

 • wieża obserwacyjno-obronna z ok. 1616 r.

 • budynek Banku Spółdzielczego (dawna siedziba Urzędu Podatkowego i Urzędu Straży Skarbowej

 • pomnik Władysława Jagiełły

 

 

Fot. Zdzisław Janeczko

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne
Targetujące