Wirtualny spacer po zabytkach UNESCO dostępny jest w każdej chwili on-line w świetnej jakości obrazu

Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko–słowackim

 

www.szlakunesco.podkarpackie.pl/

Spacer szlakiem obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO można odbyć po znajdujących się na terenie Podkarpacia i Słowacji cerkwiach, kościołach, centrum historycznym miasta Bardejova, spiskim zamku oraz unikatowych terenach przyrodniczych. Obiekty, które można zobaczyć dzięki stronie internetowej to cerkwie i kościoły w Radrużu, Chotyńcu, Smolniku, Turzańsku, Bliznem, Haczowie, Ladomirovej, Bodrużalu, Hervartovie, Keżmaroku oraz panoramy Bardejova, Stużicy, Havesovej, Rozoku, Vyhorlata.

 

Wśród niepowtarzalnych obiektów jest cerkiew w Chotyńcu z unikatową, zewnętrzną galerią.

 

Ciekawostką dotyczącą cerkwi w Radrużu jest jej charakter obronny. Schronienie znajdywali w niej okoliczni mieszkańcy, o czym świadczyć miały ślady tatarskich toporów, które dostrzec można było do niedawna na drzwiach świątyni.

 

Podobnie do radruskiej cerkwi kościół w Bliznem także pełnił funkcje obronne, a jego najcenniejszym zachowanym elementem wyposażenia jest 500-letnia figura Matki Boskiej wykonana na podstawie ryciny renesansowego artysty Albrechta Dürera.

 

 

Stronę opracowano w ramach projektu „Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim”, Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 

 

 

Zdjęcie główne: K. Zajączkowski