Cerkiew greckokatolicka w Krempnej | Cerkiew greckokatolicka w Krempnej | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Cerkiew greckokatolicka pw. śś. Kosmy i Damiana w Krempnej, obecnie rzymskokatolicki kościół parafialny pw. św. Maksymiliana Kolbego -Trasa IV - Sanocko-Dukielska

Jak przekazuje ryta inskrypcja umieszczona na drewnianej tablicy nad drzwiami wejściowymi do świątyni, budynek cerkwi zbudowano w 1782 r. dzięki finansowemu wsparciu kolatora księcia Karola Radziwiłła na miejscu starej cerkwi, która stała 275 lat. Czas budowy istniejącej cerkwi nie został jednoznacznie określony. Tekst na wymienionej tablicy informuje, że cerkiew postawiono w 1782 r., natomiast na drewnianym gzymsie nad wejściem do przedsionka cerkwi widnieje data „1778”. Badania przeprowadzone w 2007 r. wskazują, że budowla nie jest jednorodna. Najstarszym członem świątyni jest wieża (prawdopodobnie dobudowana w pocz. XVIII w. do pierwszej cerkwi), natomiast sanktuarium z zakrystią, nawa i babiniec wykazują dużą jednorodność i mogły powstać w tym samym czasie, tj. ok. 1782 r. Świątynia ma pewne archaiczne cechy konstrukcyjne (np. zbieżność ścian sanktuarium, nawy i babińca czy pełna konstrukcyjna przegroda ikonostasowa, chociaż wtórnie przecięta w dolnej partii), co powodowało, że datowano ją na XVII, a nawet XVI w. Z XVI i XVII w. pochodzą zachowane do dziś ikony z Krempnej, znajdujące się w zasobach muzeów polskich i ukraińskich.

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej