Konwent oo. Bernardynów w Rzeszowie | Konwent oo. Bernardynów w Rzeszowie | Podkarpackie Travel – regionalny portal turystyczny
Sanktuarium stanowi cel pielgrzymkowy ze względu na kult maryjny związany ze słynącą z cudów wykonaną z lipowego drewna figurą Matki Bożej Rzeszowskiej, kojarzoną z krakowską szkołą Wita Stwosza.

Konwent powstał na początku XVII w. w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła. Ze względu na wysunięcie budowli poza linię obwarowań miasta istniała konieczność jej ufortyfikowania. Otoczona stawami i wałami stanowiła od pn.-zach. śródszaniec fortyfikacji Rzeszowa. Po zakończeniu długiej budowy gotową świątynię przekazano oo. Bernardynom. Wiek później zbudowano nowy klasztor według projektu architekta doby baroku zatrudnionego na dworze Lubomirskich Tylmana z Gameren.

Wnętrze kościoła zalicza się do ścisłej czołówki zabytków sakralnych w Polsce. Uwagę zwracają: XV-wieczna figura Najświętszej Marii Panny, późnorenesansowy ołtarz główny w formie tryptyku z jednym z najwybitniejszych dzieł manieryzmu w Polsce: alabastrową płaskorzeźbą Zdjęcie z Krzyża autorstwa Jana Pfistera, marmurowo-alabastrowy ołtarz św. Krzyża sprzed 1629 r., rokokowy, drewniany chór muzyczny oraz prospekt organowy z instrumentem wykonanym w 1774 r. Mikołaj Spytek Ligęza, fundator świątyni, wybrał ją na miejsce wiecznego spoczynku swojego i swojej rodziny. Na ścianie północnej znajdują się pieczołowicie wykonane rzeźby fundatora, ojca fundatora Mikołaja Ligęzy, Zygmunta i Stanisława, na południowej Hermolausa, Feliksa i dwóch Janów. Tu umieszczona jest również płyta inskrypcyjna z tekstem przywileju nadanego Ligęzom przez króla Władysława IV Warneńczyka.

Konwent znajduje się w posiadaniu cennych relikwii. Stolica Apostolska przekazała w 2011 r. fragment papieskiej sutanny skrwawionej podczas zamachu  13 maja 1981 r. oraz fragment sutanny używanej przez Jana Pawła II na co dzień.

Najświeższą ingerencją w postać konwentu była jego rozbudowa w latach 2010-2012. Sąsiadujący plac parkingowy przekształcono podówczas na „Ogrody Bernardyńskie”, w których parafia organizuje wydarzenia o charakterze religijno-muzycznym. Są one otoczone ogrodzeniem i zamykane na noc, swobodny dostęp do nich możliwy jest w wyznaczonych godzinach 8.00-21.00.

 

Warto zobaczyć w Rzeszowie:

 • kościół farny
 • pomnik bł. Jana z Dukli
 • figurę Matki Boskiej Królowej Polski
 • dawny zespół klasztorny oo. Pijarów
 • pomnik ks. Stanisława Konarskiego
 • budynek PKO z lat 1906–1908, ul. 3 Maja
 • zamek Lubomirskich
 • pałac letni Lubomirskich
 • willę secesyjna z 1903 r. w alei Pod Kasztanami
 • willę secesyjna z 1899 r. w alei Pod Kasztanami
 • willę „Pod sową” z 1900 r. w alei Pod Kasztanami
 • pałac Jędrzejowiczów, obecnie szpital
 • pałac Jędrzejowiczów w Załężu z przełomu XVIII i XIX w.
 • ratusz
 • kamienice z XIX w.
 • dom Esterki, Rynek 15
 • studnię w rynku
 • Podziemną Trasę Turystyczną
 • Muzeum Okręgowe
 • Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli
 • Muzeum Historii Miasta Rzeszowa
 • Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy
 • Muzeum Diecezjalne
 • Muzeum Łowiectwa
 • Muzeum Techniki i Militariów
 • Schron "Marysieńka"
 • budynek Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego
 • Teatr im. Wandy Siemaszkowej, dawny budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
 • Galerię Józefa Szajny
 • budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z 1890 r.dawny budynek Rady Powiatowej
 • pałac Biskupów przy ul. Jałowego
 • budynek LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli
 • pl. Cichociemnych z rzeźbą „Przejście 2001” autorstwa Józefa Szajny
 • skwer im. Kazimierza Górskiego
 • Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa
 • Biuro Wystaw Artystycznych
 • kaplicę pw. Św. Trójcy
 • Stary Cmentarz
 • pomnik Powstańców Styczniowych wzniesiony w 1886 roku
 • pomnik Tadeusza Kościuszki
 • pomnik Juliusza Słowackiego
 • pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli
 • pomnik gen. Władysława Sikorskiego
 • pomnik Jana Pakosławica
 • pomnik Tadeusza Nalepy
 • pomnik Żołnierzy Wyklętych
 • pomnik Stanisława Nitki nad Wisłokiem
 • pomnik Ofiar Terroru
 • popiersie Jana Kochanowskiego
 • popiersie księcia Kazimierza Pułaskiego
 • figurę ks. Jerzego Popiełuszki
 • figurę św. Jana Nepomucena
 • tablicę pamięci Marcina Lelewela Borelowskiego
 • tablicę pamięci Ignacego Łukasiewicza
 • rzeźbę chłopca strzelającego z procy
 • fontannę multimedialną
 • budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
 • okrągłą kładka dla pieszych
 • pomnik Czynu Rewolucyjnego
 • malowidło przedstawiające scenę ze spektaklu Józefa Szajny „Deballage” przy ul. Sokoła 3
 • widok na Rzeszów architekta Lubomirskich Karola Henryka Wiedemanna z 1762 r.
 • most Zamkowy
 • most im. Gabriela Narutowicza
 • dawny Dom Kultury WSK, obecnie Wydział Muzyki UR
 • dworek z końca XIX w. przy ul. Dąbrowskiego
 • park linowy Expedycja
 • skatepark
 • „Lisią Górę” rezerwat przyrody
 • ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczna im. Władysława Szafera
 • szlak czerwony Lepoplde Lisa-Kuli