Rzeszów - miasto i region

Kościół farny w Rzeszowie

Zlokalizowany obok głównego deptaka miasta kościół farny należy do najstarszych i najważniejszych świątyń w Rzeszowie i okolicy.

Kościół farny pw. św. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie pochodzi z XV w. Pierowotnie wznosiła się w tym miejscu skromniejsza świątynia parafialna wybudowana w 1354 roku

Kościół farny pw. św. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie

Plac Farny 5
35-010 Rzeszów,
tel. 17 853 30 16

adres e-mail: fararzeszow@gmail.com

 

www.fara.rzeszow.pl

Jak dojechać?

To data historyczna zapisana jako rok nadania Rzeszowa rycerzowi i dyplomacie Janowi Pakosławicowi ze Stróżysk przez króla Kazimierza III Wielkiego. Obecny, murowany kościół płonął niejednokrotnie w związku z częstymi najazdami Tatarów, Turków i Wołochów. Toteż na przestrzeni wieków zmieniał swoją postać. Z gotyckiej budowli zachowało się jedynie stylowe wejście do zakrystii. Wnętrzu świątyni przypisuje się styl barokowy oraz styl regencji. Z roku 1730 pochodzi ołtarz główny z obrazem olejnym „Ukrzyżowanie” podpisanym przez J. Schonbruna. W prezbiterium pochowani są XVI-wieczni właściciele miasta. Ich miejsce spoczynku jest jedynym znanym w Polsce grobowcem rycerskim ukazującym zmarłych w popiersiach z przełomu XVI i XVII wieku. Grobowiec powstał z fundacji Mikołaja Spytka Ligęzy i jego żony Elżbiety Komarnickiej w warsztacie ucznia Santi Gucciego. W kościele znajdują się ołtarze boczne, którymi opiekowały się odpowiednio cechy rzeszowskie: piekarzy, szewców, kuśnierzy, słodowników i rzeźników. Bogate wnętrze dopełniają rokokowa ambona oraz regencyjna belka z rzeźbą Chrystusa. Trzykondygnacyjna barokowa dzwonnica ufundowana przez Jerzego Ignacego Lubomirskiego powstała wg projektu Jana Chrzciciela Belottiego.

 

Wokół świątyni aż do XVIII w. funkcjonował cmentarz. Byli na nim pochowani możni mieszkańcy Rzeszowa, którzy hojnie obdarowywali kościół, licząc na wieczny spoczynek. Cmentarz został zlikwidowany na mocy dekretu cesarza Józefa II.

 

Z wieży kościoła, dobudowanej w XVII w., o pełnych godzinach rozbrzmiewa melodyjny carillon skomponowany przez muzyka Jarosława Siwińskiego.

 

 

Warto zobaczyć w Rzeszowie:

kościół i klasztor oo. Bernardynów

dawny zespół klasztorny oo. Pijarów

zamek Lubomirskich

pałac letni Lubomirskich

rzeszowskie piwnice

Muzeum Okręgowe

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli

Muzeum Historii Miasta Rzeszowa

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy

Muzeum Techniki i Militariów

Schron "Marysieńka"

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, dawny budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

fontannę multimedialną

 • pomnik bł. Jana z Dukli

 • figurę Matki Boskiej Królowej Polski

 • pomnik ks. Stanisława Konarskiego

 • budynek PKO z lat 1906–1908, ul. 3 Maja

 • willę secesyjna z 1903 r. w alei Pod Kasztanami

 • willę secesyjna z 1899 r. w alei Pod Kasztanami

 • willę „Pod sową” z 1900 r. w alei Pod Kasztanami

 • pałac Jędrzejowiczów, obecnie szpital

 • pałac Jędrzejowiczów w Załężu z przełomu XVIII i XIX w.

 • ratusz

 • kamienice z XIX w.

 • dom Esterki, Rynek 15

 • studnię w rynku

 • Muzeum Diecezjalne

 • Muzeum Łowiectwa

 • budynek Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego

 • Galerię Józefa Szajny

 • budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z 1890 r.dawny budynek Rady Powiatowej

 • pałac Biskupów przy ul. Jałowego

 • budynek LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli

 • pl. Cichociemnych z rzeźbą „Przejście 2001” autorstwa Józefa Szajny

 • skwer im. Kazimierza Górskiego

 • Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa

 • Biuro Wystaw Artystycznych

 • kaplicę pw. Św. Trójcy

 • Stary Cmentarz

 • pomnik Powstańców Styczniowych wzniesiony w 1886 roku

 • pomnik Tadeusza Kościuszki

 • pomnik Juliusza Słowackiego

 • pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli

 • pomnik gen. Władysława Sikorskiego

 • pomnik Jana Pakosławica

 • pomnik Tadeusza Nalepy

 • pomnik Żołnierzy Wyklętych

 • pomnik Stanisława Nitki nad Wisłokiem

 • pomnik Ofiar Terroru

 • popiersie Jana Kochanowskiego

 • popiersie księcia Kazimierza Pułaskiego

 • figurę ks. Jerzego Popiełuszki

 • figurę św. Jana Nepomucena

 • tablicę pamięci Marcina Lelewela Borelowskiego

 • tablicę pamięci Ignacego Łukasiewicza

 • rzeźbę chłopca strzelającego z procy

 • budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

 • okrągłą kładkę dla pieszych

 • pomnik Czynu Rewolucyjnego

 • malowidło przedstawiające scenę ze spektaklu Józefa Szajny „Deballage” przy ul. Sokoła 3

 • widok na Rzeszów architekta Lubomirskich Karola Henryka Wiedemanna z 1762 r.

 • most Zamkowy

 • most im. Gabriela Narutowicza

 • dawny Dom Kultury WSK, obecnie Wydział Muzyki UR

 • dworek z końca XIX w. przy ul. Dąbrowskiego

 • park linowy Expedycja

 • skatepark

 • „Lisią Górę” rezerwat przyrody

 • ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczna im. Władysława Szafera

 • szlak czerwony Lepoplde Lisa-Kuli

 

 

Zdjęcie główne: P. Zegar