Rzeszów - miasto i region

Konwent oo. Bernardynów w Rzeszowie

Sanktuarium stanowi cel pielgrzymkowy ze względu na kult maryjny związany ze słynącą z cudów wykonaną z lipowego drewna figurą Matki Bożej Rzeszowskiej, kojarzoną z krakowską szkołą Wita Stwosza.

Konwent oo. Bernardynów w Rzeszowie powstał na początku XVII w. w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła. Ze względu na wysunięcie budowli poza linię obwarowań miasta istniała konieczność jej ufortyfikowania

Konwent oo. Bernardynów w Rzeszowie

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Sokoła 8
35-010 Rzeszów

tel. 17 853 34 95
e-mail: sanktuarium1513@gmail.com

 

www.rzeszow.bernardyni.pl

jak dojechać

Otoczona stawami i wałami stanowiła od pn.-zach. śródszaniec fortyfikacji Rzeszowa. Po zakończeniu długiej budowy gotową świątynię przekazano oo. Bernardynom. Wiek później zbudowano nowy klasztor według projektu architekta doby baroku zatrudnionego na dworze Lubomirskich Tylmana z Gameren.

 

Wnętrze kościoła zalicza się do ścisłej czołówki zabytków sakralnych w Polsce. Uwagę zwracają: XV-wieczna figura Najświętszej Marii Panny, późnorenesansowy ołtarz główny w formie tryptyku z jednym z najwybitniejszych dzieł manieryzmu w Polsce: alabastrową płaskorzeźbą Zdjęcie z Krzyża autorstwa Jana Pfistera, marmurowo-alabastrowy ołtarz św. Krzyża sprzed 1629 r., rokokowy, drewniany chór muzyczny oraz prospekt organowy z instrumentem wykonanym w 1774 r. Mikołaj Spytek Ligęza, fundator świątyni, wybrał ją na miejsce wiecznego spoczynku swojego i swojej rodziny. Na ścianie północnej znajdują się pieczołowicie wykonane rzeźby fundatora, ojca fundatora Mikołaja Ligęzy, Zygmunta i Stanisława, na południowej Hermolausa, Feliksa i dwóch Janów. Tu umieszczona jest również płyta inskrypcyjna z tekstem przywileju nadanego Ligęzom przez króla Władysława IV Warneńczyka.

 

Konwent znajduje się w posiadaniu cennych relikwii. Stolica Apostolska przekazała w 2011 r. fragment papieskiej sutanny skrwawionej podczas zamachu  13 maja 1981 r. oraz fragment sutanny używanej przez Jana Pawła II na co dzień.

 

Najświeższą ingerencją w postać konwentu była jego rozbudowa w latach 2010-2012. Sąsiadujący plac parkingowy przekształcono podówczas na „Ogrody Bernardyńskie”, w których parafia organizuje wydarzenia o charakterze religijno-muzycznym. Są one otoczone ogrodzeniem i zamykane na noc, swobodny dostęp do nich możliwy jest w wyznaczonych godzinach 8.00-21.00.

 

 

Warto zobaczyć w Rzeszowie:

kościół farny

dawny zespół klasztorny oo. Pijarów

zamek Lubomirskich

pałac letni Lubomirskich

rzeszowskie piwnice

Muzeum Okręgowe

Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli

Muzeum Historii Miasta Rzeszowa

Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy

Muzeum Techniki i Militariów

Schron "Marysieńka"

Teatr im. Wandy Siemaszkowej, dawny budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

fontannę multimedialną

 • pomnik bł. Jana z Dukli

 • figurę Matki Boskiej Królowej Polski

 • pomnik ks. Stanisława Konarskiego

 • budynek PKO z lat 1906–1908, ul. 3 Maja

 • willę secesyjna z 1903 r. w alei Pod Kasztanami

 • willę secesyjna z 1899 r. w alei Pod Kasztanami

 • willę „Pod sową” z 1900 r. w alei Pod Kasztanami

 • pałac Jędrzejowiczów, obecnie szpital

 • pałac Jędrzejowiczów w Załężu z przełomu XVIII i XIX w.

 • ratusz

 • kamienice z XIX w.

 • dom Esterki, Rynek 15

 • studnię w rynku

 • Muzeum Diecezjalne

 • Muzeum Łowiectwa

 • budynek Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego

 • Galerię Józefa Szajny

 • budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z 1890 r.dawny budynek Rady Powiatowej

 • pałac Biskupów przy ul. Jałowego

 • budynek LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli

 • pl. Cichociemnych z rzeźbą „Przejście 2001” autorstwa Józefa Szajny

 • skwer im. Kazimierza Górskiego

 • Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa

 • Biuro Wystaw Artystycznych

 • kaplicę pw. Św. Trójcy

 • Stary Cmentarz

 • pomnik Powstańców Styczniowych wzniesiony w 1886 roku

 • pomnik Tadeusza Kościuszki

 • pomnik Juliusza Słowackiego

 • pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli

 • pomnik gen. Władysława Sikorskiego

 • pomnik Jana Pakosławica

 • pomnik Tadeusza Nalepy

 • pomnik Żołnierzy Wyklętych

 • pomnik Stanisława Nitki nad Wisłokiem

 • pomnik Ofiar Terroru

 • popiersie Jana Kochanowskiego

 • popiersie księcia Kazimierza Pułaskiego

 • figurę ks. Jerzego Popiełuszki

 • figurę św. Jana Nepomucena

 • tablicę pamięci Marcina Lelewela Borelowskiego

 • tablicę pamięci Ignacego Łukasiewicza

 • rzeźbę chłopca strzelającego z procy

 • budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

 • okrągłą kładka dla pieszych

 • pomnik Czynu Rewolucyjnego

 • malowidło przedstawiające scenę ze spektaklu Józefa Szajny „Deballage” przy ul. Sokoła 3

 • widok na Rzeszów architekta Lubomirskich Karola Henryka Wiedemanna z 1762 r.

 • most Zamkowy

 • most im. Gabriela Narutowicza

 • dawny Dom Kultury WSK, obecnie Wydział Muzyki UR

 • dworek z końca XIX w. przy ul. Dąbrowskiego

 • park linowy Expedycja

 • skatepark

 • „Lisią Górę” rezerwat przyrody

 • ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczna im. Władysława Szafera

 • szlak czerwony Lepoplde Lisa-Kuli

 

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz