Rzeszów

Konwent oo. Bernardynów w Rzeszowie

Sanktuarium stanowi cel pielgrzymkowy ze względu na kult maryjny związany ze słynącą z cudów wykonaną z lipowego drewna figurą Matki Bożej Rzeszowskiej, kojarzoną z krakowską szkołą Wita Stwosza.

Konwent oo. Bernardynów w Rzeszowie powstał na początku XVII w. w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła. Ze względu na wysunięcie budowli poza linię obwarowań miasta istniała konieczność jej ufortyfikowania

Konwent oo. Bernardynów w Rzeszowie

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

ul. Sokoła 8
35-010 Rzeszów

tel. 17 853 34 95
e-mail: sanktuarium1513@gmail.com

 

www.rzeszow.bernardyni.pl

jak dojechać

Otoczona stawami i wałami stanowiła od pn.-zach. śródszaniec fortyfikacji Rzeszowa. Po zakończeniu długiej budowy gotową świątynię przekazano oo. Bernardynom. Wiek później zbudowano nowy klasztor według projektu architekta doby baroku zatrudnionego na dworze Lubomirskich Tylmana z Gameren.

 

Wnętrze kościoła zalicza się do ścisłej czołówki zabytków sakralnych w Polsce. Uwagę zwracają: XV-wieczna figura Najświętszej Marii Panny, późnorenesansowy ołtarz główny w formie tryptyku z jednym z najwybitniejszych dzieł manieryzmu w Polsce: alabastrową płaskorzeźbą Zdjęcie z Krzyża autorstwa Jana Pfistera, marmurowo-alabastrowy ołtarz św. Krzyża sprzed 1629 r., rokokowy, drewniany chór muzyczny oraz prospekt organowy z instrumentem wykonanym w 1774 r. Mikołaj Spytek Ligęza, fundator świątyni, wybrał ją na miejsce wiecznego spoczynku swojego i swojej rodziny. Na ścianie północnej znajdują się pieczołowicie wykonane rzeźby fundatora, ojca fundatora Mikołaja Ligęzy, Zygmunta i Stanisława, na południowej Hermolausa, Feliksa i dwóch Janów. Tu umieszczona jest również płyta inskrypcyjna z tekstem przywileju nadanego Ligęzom przez króla Władysława IV Warneńczyka.

 

Konwent znajduje się w posiadaniu cennych relikwii. Stolica Apostolska przekazała w 2011 r. fragment papieskiej sutanny skrwawionej podczas zamachu  13 maja 1981 r. oraz fragment sutanny używanej przez Jana Pawła II na co dzień.

 

Najświeższą ingerencją w postać konwentu była jego rozbudowa w latach 2010-2012. Sąsiadujący plac parkingowy przekształcono podówczas na „Ogrody Bernardyńskie”, w których parafia organizuje wydarzenia o charakterze religijno-muzycznym. Są one otoczone ogrodzeniem i zamykane na noc, swobodny dostęp do nich możliwy jest w wyznaczonych godzinach 8.00-21.00.

 

 

Warto zobaczyć w Rzeszowie:

 • kościół farny

 • pomnik bł. Jana z Dukli

 • figurę Matki Boskiej Królowej Polski

 • dawny zespół klasztorny oo. Pijarów

 • pomnik ks. Stanisława Konarskiego

 • budynek PKO z lat 1906–1908, ul. 3 Maja

 • zamek Lubomirskich

 • pałac letni Lubomirskich

 • willę secesyjna z 1903 r. w alei Pod Kasztanami

 • willę secesyjna z 1899 r. w alei Pod Kasztanami

 • willę „Pod sową” z 1900 r. w alei Pod Kasztanami

 • pałac Jędrzejowiczów, obecnie szpital

 • pałac Jędrzejowiczów w Załężu z przełomu XVIII i XIX w.

 • ratusz

 • kamienice z XIX w.

 • dom Esterki, Rynek 15

 • studnię w rynku

 • Podziemną Trasę Turystyczną

 • Muzeum Okręgowe

 • Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli

 • Muzeum Historii Miasta Rzeszowa

 • Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy

 • Muzeum Diecezjalne

 • Muzeum Łowiectwa

 • Muzeum Techniki i Militariów

 • Schron "Marysieńka"

 • budynek Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego

 • Teatr im. Wandy Siemaszkowej, dawny budynek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”

 • Galerię Józefa Szajny

 • budynek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z 1890 r.dawny budynek Rady Powiatowej

 • pałac Biskupów przy ul. Jałowego

 • budynek LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli

 • pl. Cichociemnych z rzeźbą „Przejście 2001” autorstwa Józefa Szajny

 • skwer im. Kazimierza Górskiego

 • Galerię Fotografii Miasta Rzeszowa

 • Biuro Wystaw Artystycznych

 • kaplicę pw. Św. Trójcy

 • Stary Cmentarz

 • pomnik Powstańców Styczniowych wzniesiony w 1886 roku

 • pomnik Tadeusza Kościuszki

 • pomnik Juliusza Słowackiego

 • pomnik płk. Leopolda Lisa-Kuli

 • pomnik gen. Władysława Sikorskiego

 • pomnik Jana Pakosławica

 • pomnik Tadeusza Nalepy

 • pomnik Żołnierzy Wyklętych

 • pomnik Stanisława Nitki nad Wisłokiem

 • pomnik Ofiar Terroru

 • popiersie Jana Kochanowskiego

 • popiersie księcia Kazimierza Pułaskiego

 • figurę ks. Jerzego Popiełuszki

 • figurę św. Jana Nepomucena

 • tablicę pamięci Marcina Lelewela Borelowskiego

 • tablicę pamięci Ignacego Łukasiewicza

 • rzeźbę chłopca strzelającego z procy

 • fontannę multimedialną

 • budynek Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

 • okrągłą kładka dla pieszych

 • pomnik Czynu Rewolucyjnego

 • malowidło przedstawiające scenę ze spektaklu Józefa Szajny „Deballage” przy ul. Sokoła 3

 • widok na Rzeszów architekta Lubomirskich Karola Henryka Wiedemanna z 1762 r.

 • most Zamkowy

 • most im. Gabriela Narutowicza

 • dawny Dom Kultury WSK, obecnie Wydział Muzyki UR

 • dworek z końca XIX w. przy ul. Dąbrowskiego

 • park linowy Expedycja

 • skatepark

 • „Lisią Górę” rezerwat przyrody

 • ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczna im. Władysława Szafera

 • szlak czerwony Lepoplde Lisa-Kuli

 

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne
Targetujące