Dolina Sanu i Wisły

Cerkiew greckokatolicka w Miękiszu Starym

Cerkiew jest orientowana, konstrukcji zrębowej, z przedsionkami o konstrukcji słupowo-ramowej.

Cerkiew greckokatolicka w Miękiszu Starym przypuszcza się, że została wzniesiona w XVII w., a na pocz. XIX w. została przebudowana

Cerkiew greckokatolicka w Miękiszu Starym

 

jak dojechać

Cerkiew posiada klasyczny układ trójdzielny z szeroką nawą na planie zbliżonym do kwadratu, znacznie węższym prezbiterium na rzucie wydłużonego prostokąta, zamkniętym od wschodu trójbocznie oraz krótkim narteksem na rzucie prostokąta. Do prezbiterium dostawiona jest od strony północnej zakrystia, do narteksu prostokątne kruchty od strony północnej i zachodniej.

 

Polichromia figuralna i iluzjonistyczna zachowały się częściowo na ścianach nawy, tamburze i sklepieniu kopuły, ścianach narteksu oraz balustradzie chóru.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz