Dolina Sanu i Wisły

Greckokatolicka cerkiew w Czerteżu

Ta piękna drewniana świątynia była niegdyś parafialną cerkwią greckokatolicką pw. Przemienienia Pańskiego.

Greckokatolicka cerkiew w Czerteżu została zbudowana w 1742 r. staraniem miejscowego księdza Jana Pacławskiego

Greckokatolicka cerkiew w Czerteżu

 

jak dojechać

Istnieje uzasadnione domniemanie, że w owym roku nastąpił tylko gruntowny remont i przebudowa obiektu, natomiast jest on zdecydowanie starszy. Prawdopodobnie nad prytworem znajdowała się kaplica, ważna dla prawosławia, zbędna dla unitów po synodzie zamojskim z 1720 r. W późniejszych wiekach świątynia przeszła jeszcze szereg remontów i rekonstrukcji. Po wysiedleniach w 1967 r. planowano uczynienie z niej filii Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, co nie znalazło zrozumienia u mieszkańców.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz