Roztocze

Narol

Początkowo była tu osada nazywana Florianowem. Kiedy w XVII w. miejscowość została zniszczona przez najazdy kozackie, ocalali mieszkańcy założyli nową osadę w polu, na roli, stąd nazwa Narol.

Najcenniejszym zabytkiem w Narolu jest pałac wzniesiony przez hr. Antoniego Feliksa Łosia w latach 1776–1781

Narol

 

jak dojechać

Jest to budowla w stylu barokowym, na rzucie podkowy – herbowego znaku Łosiów. Budynek główny jest prostokątny, połączony arkadami z dwoma parterowymi pawilonami bocznymi. Na frontowej fasadzie pałacu umieszczony jest herb Łosiów. W centralnej części pałacu usytuowano przedpokój i salę balową. W pałacu mieścił się teatr oraz szkoła muzyczna, dramatyczna i malarska. Obecnie pałac jest własnością muzyka Władysława Kłosiewicza, który powołał Fundację Pro Academia Narolense, prowadzącą działalność w zakresie edukacji kulturalnej i promocji twórczości.

 

Odbywa się tu Festiwal NAROLARTE im. Pana, Wójta i Plebana, którego celem jest prezentacja twórczości wybitnych artystów różnych dziedzin. Festiwal nawiązuje do tradycji Akademii Narolskiej, pierwszej szkoły artystycznej na ziemiach polskich, która została powołana tu 230 lat temu. Jest też odwołaniem się do kultury dawnej Galicji przy jednoczesnym wskazaniu na trzy jej źródła, którymi są tradycja dworska, religijna i plebejska.

 

 

Warto zobaczyć:

pałac Łosiów z lat 1776–1781

Drzeworytnia w Płazowie

HUTA RÓŻANIECKA

DIABELSKI KAMIEŃ

RUDA RÓŻANIECKA 

Ruiny monastyru w Werchracie

  • kaplica dworska pw. Najświętszego Serca Jezusowego z 1. poł. XIX w.

  • ratusz z lat 30. XX w.

  • rzeźba św. Floriana z 1800 r.

  • cerkiew unicka Ofiarowania Matki Bożej z końca XIX w.

  • kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z przełomu XVIII i XIX w.

  • kapliczka św. Jana Nepomucena z XVIII w.

  • krzyże bruśnieńskie na cmentarzu

 

 

Fot. Andrzej Baran