Roztocze

DRZEWOTRYTNIA W PŁAZOWIE

Drzeworyt to sztuka ludowa, jedna z najstarszych i najtrudniejszych do wykonania. Drzeworyt płazowski to ogólna nazwa całej kolekcji drzeworytów ludowych, którą uważa się za największy zbiór klocków rytowanych, pochodzących z jednego miejsca w Polsce.

Pierwsza na Podkarpaciu drzeworytnia powstała właśnie w Płazowie, na Roztoczu. Miejsce to nie jest przypadkowe, bowiem to tu kiedyś wytwarzane były drzeworyty przez lokalnych artystów. Dziś stanowiące jedną z najcenniejszych kolekcji w Polsce

DRZEWOTRYTNIA W PŁAZOWIE

37-614 Płazów

tel. 662 118 799

e-mail: gok@narol.pl

 

Jak dojechać

Metoda wykonywania drzeworytów, znana była już w średniowieczu. Sztuka ta polega na stworzeniu na drewnie rysunku a następnie wydłubania tła. W ten sposób, rysunek stawał się wypukły, wtedy nakładano na niego farbę i odbijano go na papierze. Działało to w podobny sposób jak dzisiejsze pieczątki i stemple. Rysunki te najczęściej przedstawiały świętych i sceny biblijne, a sprzedawano je na odpustach.

 

Nie inaczej było w Płazowie, małej wsi na Roztoczu. Tu tradycje drzeworytnicze zapoczątkował Mateusz Kostrzycki (według niektórych źródeł Maciej) w 1830 r. To on przygotowywał odbitki, a sprzedażą zajmowała się jego żona – Ludwika. Zdobiły one nie tylko wnętra domów, wieszano je w stajniach, kapliczkach i obiektach kultu. Po śmierci pioniera drzeworytnictwa, tradycję tą przejął jego syn Maciej. Niestety, nie miał on następców, którzy chcieliby zająć się tą niezwykle pracochłonną sztuką. Dodatkowo w XIX w., coraz bardziej popularne stawały się oleodruki. Były one zdecydowanie tańsze w przygotowaniu, a przede wszystkich dużo bardziej trwałe. W ten sposób produkcja drzeworytów w Plazowie zanikła.

 

Drewnianymi klockami, które przestały być potrzebne, zainteresowali się Państwo Dembowscy z Zakopanego. W ten sposób, przyczyniając się do ocalenia, jedynych pozostałości po tej sztuce ludowej. Łącznie zachowały się 22 drzeworyty, z wizerunkami m.in.: Św. Mikołaja, św. Kazimierza czy św. Antoniego. Później cała kolekcja została rozdzielona i trafiła w różne ręce, aby na koniec, znowu w całości uzupełnić kolekcje Muzeum Etnograficznego w Krakowie. W ten sposób płazowskie drzeworyty zostały ocalone, ale też zaprezentowane szerszej publiczności.

 

Niestety, w miejscu, z którego się wywodzą są wciąż mało znane. Na szczęście z inicjatywy  Anny Serkis-Wojtowicz, Józefa Lewkowicza i Grzegorza Ciećki to ma się zmienić. Jest on lokalnym artystą, którego zafascynowała ta sztuka ludowa i pragnie ją odtworzyć.

 

Aby rozpowszechnić wiedzę o drzeworytnictwie i jego historii na terenach Podkarpacia, powstała Drzeworytnia Płazowska. Ta niezwykła przestrzeń znalazła swoje miejsce w dawnej szkole podstawowej. Teraz wnętrza tego budynku ożywają dzięki procesom edukacyjnym, które skupiają się wokół drzeworytu.

 

Film promocyjny:

Audioprzewodnik:

 

 

Warto zobaczyć w okolicy:

Cieszanów

Narol

Pałac w Narolu

Zagroda Konika Polskiego w Gorajcu

Cerkiew w Gorajcu 

Cerkiew w Kowalówce

Dawna Cerkiew w Łówczy

Dawna Cerkiew w Chotylubiu

Dawna Cerkiew w Nowym Bruśnie

Wodospad w Polance Horynieckiej 

Ruda Różaniecka 

 

 

 

 

Fot. K. Kłysewicz