Roztocze

Pałac w Narolu

Pałac Łosiów z XVIII w.

Pałac Łosiów w Narolu wzniesiony został przez hr. Antoniego Feliksa Łosia w latach 1776–1781, został  otoczony założeniem rozplanowanym w typie entre cour et jardin

Pałac w Narolu

Pałacowa 1

37-610 Narol

tel. 602 514 678

 

Więcej informacji

JAK DOJECHAĆ

Ogród tarasowy w stylu francuskim został zaprojektowany i założony przez niemieckiego ogrodnika Norberta Hammerschmidta. 

 

Pałac jest budowlą w stylu barokowym, na rzucie podkowy – herbowego znaku Łosiów. Budynek główny jest prostokątny, połączony arkadami z dwoma parterowymi pawilonami bocznymi. Na frontowej fasadzie pałacu umieszczony jest herb Łosiów. W centralnej części pałacu usytuowano westybul (przedpokój) i salę balową.

 

Za czasów Feliksa Antoniego Łosia pałac mieścił bogate zbiory artystyczne, historyczne i bibliotekę. Działała też szkoła dramatyczno-muzyczna kształcąca uzdolnioną artystycznie młodzież. Zniszczona przez pożar w 1944 r. dawna rezydencja Łosiów zamieniła się w opuszczoną ruinę. Aktualnie obiekt znajduje się w rękach prywatnych.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Karpackiego Szlaku Ogrodów i Domów Historycznych​

 

 

Warto zobaczyć w okolicy:

Kresowa Osada w Baszni Dolnej

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

Zagroda Konika Polskiego w Gorajcu 

Drzeworytnia w Płazowie

HUTA RÓŻANIECKA

DIABELSKI KAMIEŃ

RUDA RÓŻANIECKA 

Ruiny monastyru w Werchracie

  • Ratusz w Narolu z XIX wieku

  • Cerkiew unicka pw. Ofiarowania Matki Bożej w Świątyni z końca XIX wieku

  • Pałac w Rudzie Różanieckiej

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz