Dolina Sanu i Wisły

Zespół cerkiewny w Młynach

Zespół cerkiewny w Młynach – cerkiew greckokatolicka pw. Pokrow Przeświętej Bogarodzicy, obecnie rzymskokatolicki kościół filialny pw. Matki Bożej Pocieszenia.

Zespół cerkiewny w Młynach wzniesiony został prawdopodobnie w XVII w. Badania architektoniczne potwierdzają dawną metrykę budowli, którą w 1733 r. poddano gruntownemu remontowi i rekonsekracji

Zespół cerkiewny w Młynach

 

jak dojechać

Przypuszcza się, że w 1733 r. świątynia została jedynie przebudowana (podwyższono zrąb ścian, a wnętrze doświetlono nowymi większymi oknami). Dzisiejszy wygląd cerkiew zawdzięcza drugiej poważnej przebudowie w XIX w. Wówczas przedłużono nawę ku zachodowi, wznosząc nad jej środkową częścią kopułę na wysokim tamburze (likwidując m.in. jej pierwotną ścianę zachodnią i główny portal z 1733 r.) oraz dobudowano zakrystię. W latach 1852–70 proboszczem parafii w Młynach był ks. Mychajło Werbyćkyj, kompozytor muzyki sakralnej, autor melodii ukraińskiego hymnu państwowego. Jego mogiła znajduje się na usytuowanym w pobliżu cerkwi cmentarzu. Obecnie cerkiew pełni funkcję rzymskokatolickiego kościoła filialnego. W trakcie prac konserwatorskich w latach 2002–06 m.in. odtworzono soboty, wyremontowano więźbę dachową, wykonano kamienne schody. Przeprowadzono też kompleksowy remont dzwonnicy i ogrodzenia oraz konserwację ikonostasu.

 

Przeczytaj więcej o atrakcji na stronie Szlaku Architektury Drewnianej

 

 

Fot. Krzysztof Zajączkowski