Roztocze

Zespół Cerkiewny w Radrużu – zwiedzanie

Zwiedzanie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

Przenieś się do czasów XVI-wiecznej Rzeczypospolitej, poznaj historię pięknej branki tatarskiej, odkryj tajniki drewnianego budownictwa sakralnego i pisania ikon w jednej z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce, wpisanej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i Listę Pomników Historii. Tu, jak nigdzie indziej, poczujesz klimat pogranicza kultur, narodów i wyznań, a towarzyszyć będą Ci kamieniarze ze Starego Brusna

 

Zespół Cerkiewny w Radrużu

Oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie
Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój
Tel: 606 357 108
e-mail: radruz@muzeumkresow.eu 
www.muzeumkresow.eu

 

CENA

Cena biletu normalnego: 15 zł

Cena biletu ulgowego: 10 zł

Cena biletu rodzinnego: 30 zł (grupa zwiedzająca złożona z nie więcej niż 5 osób, w tym nie więcej niż 2 osób dorosłych)

Lekcja muzealna: 7 zł od osoby

Poniedziałek jest dniem bezpłatnego wstępu, zwiedzanie odbywa się bez przewodnika, w obecności pracownika Zespołu Cerkiewnego.

Płatność kartą lub gotówką w kasie biletowej

Kup teraz ofertę

Dlaczego warto zwiedzić Zespół Cerkiewny w Radrużu?


Cerkiew pw. św. Paraskewy w Radrużu należy do najcenniejszych świątyń drewnianych na pograniczu polsko-ukraińskim. W 2013 r. wpisano ją na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a w 2017 r. na Listę Pomników Historii. Budowla pochodzi z końca XVI w. i reprezentuje interesujące połączenie wschodniego układu przestrzennego z późnogotyckim osiągnięciami konstrukcyjnymi.

 

Cerkiew posiada również ciekawą historię związaną najazdami tatarskimi w XVII w. Obok walorów architektonicznych i historycznych w świątyni znajduje się również cenny wystrój, w tym polichromia ścienna i ikonostas oraz inne unikalne zabytki z XVI–XIX w. Cerkiew jest elementem większego zespołu o charakterze obronnym. Od 2011 r. Zespół stanowi oddział Muzeum Kresów w Lubaczowie i jest pod jego stałą opieką.

 

W budynku muzealnym na terenie Zespołu prezentowane są wystawy czasowe, istnieje także możliwość zakupu publikacji o regionie oraz pamiątek.

 

Co jest w cenie zwiedzania Zespołu Cerkiewnego w Radrużu?

 

W cenie biletu znajdują się: zwiedzanie z przewodnikiem cerkwi oraz cmentarza przycerkiewnego i dzwonnicy (w obrębie murów wokół cerkwi), a także wystaw czasowych w budynku muzealnym. Zwiedzanie cmentarzy poza obrębem murów wokół cerkwi odbywa się samodzielnie, bezpłatnie.

 

 

Dodatkowe informacje

W budynku muzealnym na terenie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu znajduje się również punkt informacji turystycznej.