Beskid Niski

Dukla

Dukla leży nieopodal Krosna, nad Jasiołką, u podnóża Cergowej.

W centrum miasta doskonale zachował się dawny układ urbanistyczny oraz ratusz zbudowany na pocz. XVII w., przebudowany w drugiej połowie XIX w. Jest to budynek na planie prostokąta ze sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi w piwnicach i na parterze budynku. Na zachodniej elewacji znajdują się herby dawnych właścicieli miasta: Trąby Jordanów – herb Dukli i Poraj Micińskich

Dukla

 

jak dojechać

Jednym z najważniejszych zabytków miasta jest późnobarokowy pałac Mniszchów z XVIII w., w którym obecnie mieści się Muzeum Historyczne. Do kompleksu pałacowego należy park założony ok. 1765 r. (w stylu francuskiego ogrodu geometrycznego), gdzie zobaczyć można aleję lipową, liczne drzewa egzotyczne, przekształcony w XIX w. układ wodny oraz elementy małej architektury ogrodowej. W muzeum można poznać historię Dukli, samego pałacu oraz pooglądać zbiór broni ciężkiej. Zasadniczym trzonem wystaw są eksponaty broni i sprzętu wojskowego używanego podczas walk prowadzonych w Karpatach w okresie I i II wojny światowej.

 

Miasto i okolica związane są z życiem i działalnością św. Jana z Dukli, którego figurę można zobaczyć w pobliżu kościoła i klasztoru oo. Bernardynów pw. św. Jana z Dukli.

 

 

Warto zobaczyć:

 • pałac Mniszchów z 2. poł. XVIII w., obecnie Muzeum Historyczne

 • park

 • kaplica parkowa z 1875 r.                 

 • figura św. Jana z Dukli

 • kościół pw. św. Marii Magdaleny z XVIII w.

 • zespół kościelno-klasztorny oo. Bernardynów (w kościele pw. św. Jana z Dukli z XVIII w. przechowywane są relikwie tego świętego, przeniesione ze Lwowa)

 • ratusz z pocz. XVII w., przebudowany w XIX w.

 • XVIII–XIX-wieczne kamieniczki wokół rynku

 • ruiny synagogi wzniesionej po 1758 r. (spalonej w 1940)

 • pozostałości budynku dawnej komory celnej z XVIII w.

 • stary i nowy kirkut (ponad 200 macew)

 • cmentarz wojskowy

 

 

Fot. Krystian Kłysewicz