Beskid Niski

Trzcinica

Trzcinica leży tuż za Jasłem, nad Ropą. Na wzgórzu, na wschodnim krańcu wsi odkryto najstarsze w Polsce pozostałości silnie ufortyfikowanej osady obronnej z początków epoki brązu.

Znalezione tu zabytki świadczą o wpływach kultur rozwijających się w tym czasie w basenie Morza Śródziemnego (m.in. starożytnej Troi)

Trzcinica

 

jak dojechać

Po długim okresie niezasiedlenia, ok. 780–790 r. n.e. przybyli na to miejsce Słowianie (plemię Wiślan), którzy wznieśli potężne grodzisko, zajmujące przestrzeń trzech hektarów, o dobrze zachowanych do chwili obecnej wałach, osiągających miejscami 10 m wysokości. Konstrukcje te jeszcze dziś mogą szokować swoim monumentalizmem, poziomem konstrukcji i wkładem myśli inżynieryjnej.

 

Skansen Karpacka Troja to kompleks muzealny, stanowiący oddział Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Powstał w miejscu najważniejszych stanowisk archeologicznych, gdzie dokonano odkrycia jednego z najstarszych grodzisk w Polsce zwanego Wałami Królewskimi, którego początki sięgają wczesnej epoki brązu. Na grodzisku zrekonstruowano ponad 150 m wałów obronnych, dwie bramy prowadzące do grodu oraz sześć chat. Na terenie parku archeologicznego zlokalizowane są rekonstrukcje wiosek: otomańskiej z początków epoki brązu oraz słowiańskiej z wczesnego średniowiecza.

 

Doskonałą okazją do zapoznania się z kulturami z wczesnej epoki brązu oraz wczesnego średniowiecza są imprezy tu organizowane, w tym Karpacki Festiwal Archeologiczny „Dwa Oblicza”, podczas którego w skansenie goszczą bractwa rycerskie oraz odtwórcy dawnych rzemiosł z całej Polski prezentujący swoje umiejętności turystom. 

 

 

Warto zobaczyć:

Muzeum Regionalne w Jaśle

Skansen "Karpacka Troja" w Trzcinicy 

  • kościół pw. św. Doroty z XVI w. (możliwe, że z końca XV w.)

 

 

 

Fot. Krzysztof Zajączkowski