Beskid Niski

MUZEUM REGIONALNE W JAŚLE

Muzeum pozwala zrozumieć, jak kształtowało się życie i kultura tego regionu. Na wystawach stałych oraz czasowych można zgłębić tajemnice dawnych rzemiosł i podziwiać piękno lokalnej sztuki ludowej.

Dawne muzeum PTTK przekształciło się w dynamiczną instytucję, której głównym celem jest odkrywanie i prezentowanie bogactwa kulturowego i społecznego tego regionu. Licznie zgromadzone tu eksponaty opowiadają historię miasta i jego mieszkańców

Muzeum Regionalne w Jaśle 

ul. Stanisława Kadyiego 11

38-200 Jasło

tel.: 13 44 623 59

e-mail: kontakt@muzeumjaslo.pl

 

www.muzeumjaslo.pl

Jak dojechać

Obecna siedziba Muzeum Regionalnego to dom, który kiedyś należał do niezwykłej postaci - doktora Stanisława Kadyiego. Ten wyjątkowy człowiek nie tylko pełnił funkcję lekarza, ale był także pasjonatem kolekcjonowania.  Jego niezwykłe zbiory, stanowią teraz fragment kolekcji muzeum, a sama instytucja nosi jego imię. 

 

Ponad 20 tysięcy eksponatów i archiwaliów to zbiory, które posiada Muzeum Regionalne w Jaśle. W instytucji gromadzone są przede wszystkim eksponaty związane z historią miasta i regionu. Podzielono je na dwa działy: historyczny oraz etnograficzny.

 

Znacznie bardziej rozbudowana jest kolekcja z zakresu historii. Wśród niej szczególnie cenny jest zbiór z zakresu sztuki. Warto tu wspomnieć o rzeźbach gotyckich i barokowych, a także ikonach. Można tutaj obejrzeć także: zegary (z okresu od XVII do XX w.), porcelanę (z okresu od XVIII do XIX w.) czy meble. Wśród kolekcji nie mogło zabraknąć oczywiście dzieł lokalnych artystów, wśród autorów m.in.: Apolinary Kotowicz, Stanisław Szczepański czy Seweryn Bieszczad. Największy zbiór dzieł sztuki stanowi jednak kolekcja malarstwa Ignacego Pinkasa. Kolekcja etnograficzna składa się przede wszystkim z tradycyjnych strojów ludowych Pogórzan i Łemków, które są nie tylko piękne, ale także oddają kulturę i tradycje regionu. Można również zobaczyć wyroby z ceramiki, narzędzia używane przy uprawie roli oraz wyroby kowalskie i stolarskie, które odzwierciedlają umiejętności i rzemiosło naszych przodków.

 

 

Warto zobaczyć w okolicy:

Jasło

Muzeum Lizaka w Jaśle

Trzcinica

Skansen "Karpacka Troja" 

Kościół w Trzcinicy 

Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu 

Kościół w Osieku Jasielskim

Kościół w Załężu

Kościół w Szebniach 

Kościół  w Lubli 

 

Fot: Arch. Muzeum Regionalnego w Jaśle