Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT. 01/09/2023  z dnia 05.09.2023 r. na usługę firmy eventowej związaną z organizacją II Podkarpackiego Forum Turystyki. 

Dotyczy projektu „II Podkarpackie Forum Turystyki – turystyka i zielone inwestycje” dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT. 01/06/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT. 01/06/202 na realizację działań reklamowych mających na celu rozwój internetowej platformy promocyjno-sprzedażowej z ofertą 5 krain turystycznych województwa oraz wzrost dostępności rynkowej i promocję oferty turystycznej regionu za pomocą innowacyjnych narzędzi internetowych

 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.02/05/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.02/05/2023 na inwentaryzację szlaków pieszych w terenie na obszarze Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Roztocza oraz opracowanie dokumentu podsumowującego wraz z wytycznymi i zaleceniami przy powstawaniu nowych szlaków

 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.01/05/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/05/2023 na wykonanie usługi przeprowadzenia badań ankietowych turystów i odwiedzających jednodniowych w woj. podkarpackim w 2023 roku, w ramach realizacji projektu pn.  Podkarpacki Barometr Turystyczny 2023 finansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.01/04/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/04/2023 na nagłośnienie koncertów w dniach 6 i 7 maja 2023 r. w ramach FolkArt Festiwalu, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.01/03/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/03/2023 na realizację działań reklamowych mających na celu promocję Festiwalu FolkArt w mediach społecznościowych oraz w systemie reklamowym Google ads w sposób umożliwiający użytkownikom Internetu przejście na stronę zamawiającego w celu zapoznania się ze szczegółowym planem wydarzenia, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.01/02/2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/02/2023 na opracowanie i realizację filmów/video promujących wspólne dziedzictwo kulturowe Karpat – 3 produkcje filmowe, realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.02/11/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.02/11/2022 na wydruk promocyjnej mapy turystycznej w ramach realizacji projektu pn. „ Karpacki Festiwal FolkArt – wspólne dziedzictwo kulturowe Karpat ” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 

 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.01/11/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.01/11/2022 na wykonanie usługi weryfikacji wydatków (audytu) w ramach realizacji projektu pn. „ Karpacki Festiwal FolkArt – wspólne dziedzictwo kulturowe Karpat ” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.03/08/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PROT.03/08/2022 na montaż i transport tablic wraz z demontażem starego oznakowania oraz prace porządkowe z dnia 30.08.2022 r. w ramach realizacji projektu pn. „Audyt i aktualizacja oznakowania obiektów Szlaku Architektury Drewnianej na terenie województwa podkarpackiego – etap I” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.02/08/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.02/08/2022 z dnia 29.08.2022 r. na: usługę tłumaczenia prelekcji w ramach realizacji projektu "I Podkarpackie Forum Turystyki na rzecz konsolidacji podkarpackiej branży turystycznej" dofinansowanego  budżetu Województwa Podkarpackiego.

 
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.01/08/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.01/08/2022 z dnia 16.08.2022 r. na:  Opracowanie (copywriting i/lub redakcja, SEO) i tłumaczenie treści ofert prezentujących wybrane oferty turystyczne poszczególnych krain turystycznych oraz ich publikacje na portalu https://podkarpackie.travel w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacka Platforma Turystyczna II finansowanego przez Województwo Podkarpackie.

 

 

 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.05/07/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.05/07/2022 na produkcję i montaż 4 tablic informacyjnych z mapą Szlaku Architektury Drewnianej oraz usługę demontażu starych tablic w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Szlaku Architektury Drewnianej" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

 

 

 

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana w określeniu przedmiotu zamówienia (dot. pkt.3 składowe przedmiotu zamówienia) dot. zapytania na opracowanie, wykonanie i wdrożenie produktu Odkrywcy Czarnego Złota [gra] z dnia 14.07.2022 r. . Ostateczny formularz treści zapytania poniżej, pozostałe dokumenty dot. zapytania nie uległy zmianie:

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

W związku z brakiem wpływu ofert na zapytanie ofertowe  PROT.02/07/2022 na opracowanie, wykonanie i wdrożenie produktu Odkrywcy Czarnego Złota [gra] z dnia 14.07.2022 r. Publikujemy ponownie zapytanie ofertowe na ww. zadanie. 

Działanie jest częścią projektu pn."I Podkarpackie Forum Turystyki na rzecz konsolidacji podkarpackiej branży turystycznej" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. Treść i dokumentacja zapytania z dnia 21.07.2022 r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr PROT.04/07/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.04/07/2022 na produkcje 25 tablic tyflograficznych wraz z mocowaniem w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Szlaku Architektury Drewnianej" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr PROT.02/07/2022 

Zapytanie ofertowe nr PROT.02/07/2022 na opracowanie, wykonanie i wdrożenie produktu Odkrywcy Czarnego Złota [gra]  w ramach realizacji projektu pn. "I Podkarpackie Forum Turystyki na rzecz konsolidacji podkarpackiej branży turystycznej" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapytanie ofertowe nr PROT.01/07/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.01/07/2022 na obsługę eventową związaną z organizacją I Podkarpackiego Forum Turystyki w ramach realizacji projektu pn. "I Podkarpackie Forum Turystyki na rzecz konsolidacji podkarpackiej branży turystycznej" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr PROT.03/07/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.03/07/2022 na wydruk wydawnictw i materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój systemu informacji turystycznej wraz z badaniami wizerunku turystycznego województwa podkarpackiego” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr PROT.10/06/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.10/06/2022 z dnia 1.07.2022 r. realizacja fotografii przedstawiających walory turystyczne województwa podkarpackiego (ujęcia plenerowe oraz z użyciem drona) w ramach realizacji projektu pn.  Podkarpacka Platforma Turystyczna II finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr PROT.09/06/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.09/06/2022 z dnia 1.07.2022 r. na realizację fotografii prezentujących walory turystyczne województwa podkarpackiego z udziałem statystów w ramach realizacji projektu pn.  Podkarpacki Platforma Turystyczna II finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne
Targetujące