Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

 
Zapytanie ofertowe nr PROT.01/08/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.01/08/2022 z dnia 16.08.2022 r. na:  Opracowanie (copywriting i/lub redakcja, SEO) i tłumaczenie treści ofert prezentujących wybrane oferty turystyczne poszczególnych krain turystycznych oraz ich publikacje na portalu https://podkarpackie.travel w ramach realizacji projektu pn. Podkarpacka Platforma Turystyczna II finansowanego przez Województwo Podkarpackie.

 

 

 
 
 
Zapytanie ofertowe nr PROT.05/07/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.05/07/2022 na produkcję i montaż 4 tablic informacyjnych z mapą Szlaku Architektury Drewnianej oraz usługę demontażu starych tablic w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Szlaku Architektury Drewnianej" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

 

 

 

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana w określeniu przedmiotu zamówienia (dot. pkt.3 składowe przedmiotu zamówienia) dot. zapytania na opracowanie, wykonanie i wdrożenie produktu Odkrywcy Czarnego Złota [gra] z dnia 14.07.2022 r. . Ostateczny formularz treści zapytania poniżej, pozostałe dokumenty dot. zapytania nie uległy zmianie:

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

 

W związku z brakiem wpływu ofert na zapytanie ofertowe  PROT.02/07/2022 na opracowanie, wykonanie i wdrożenie produktu Odkrywcy Czarnego Złota [gra] z dnia 14.07.2022 r. Publikujemy ponownie zapytanie ofertowe na ww. zadanie. 

Działanie jest częścią projektu pn."I Podkarpackie Forum Turystyki na rzecz konsolidacji podkarpackiej branży turystycznej" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. Treść i dokumentacja zapytania z dnia 21.07.2022 r.:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr PROT.04/07/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.04/07/2022 na produkcje 25 tablic tyflograficznych wraz z mocowaniem w ramach realizacji projektu pn. "Rewitalizacja Szlaku Architektury Drewnianej" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr PROT.02/07/2022 

Zapytanie ofertowe nr PROT.02/07/2022 na opracowanie, wykonanie i wdrożenie produktu Odkrywcy Czarnego Złota [gra]  w ramach realizacji projektu pn. "I Podkarpackie Forum Turystyki na rzecz konsolidacji podkarpackiej branży turystycznej" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zapytanie ofertowe nr PROT.01/07/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.01/07/2022 na obsługę eventową związaną z organizacją I Podkarpackiego Forum Turystyki w ramach realizacji projektu pn. "I Podkarpackie Forum Turystyki na rzecz konsolidacji podkarpackiej branży turystycznej" realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr PROT.03/07/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.03/07/2022 na wydruk wydawnictw i materiałów promocyjno-informacyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój systemu informacji turystycznej wraz z badaniami wizerunku turystycznego województwa podkarpackiego” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr PROT.10/06/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.10/06/2022 z dnia 1.07.2022 r. realizacja fotografii przedstawiających walory turystyczne województwa podkarpackiego (ujęcia plenerowe oraz z użyciem drona) w ramach realizacji projektu pn.  Podkarpacka Platforma Turystyczna II finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr PROT.09/06/2022

Zapytanie ofertowe nr PROT.09/06/2022 z dnia 1.07.2022 r. na realizację fotografii prezentujących walory turystyczne województwa podkarpackiego z udziałem statystów w ramach realizacji projektu pn.  Podkarpacki Platforma Turystyczna II finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne
Targetujące